Adam Kazimierz Podgórski

Autor książek, dziennikarz (ponad 4780 publikacji prasowych), fotoreporter, animator kultury, działacz obywatelski, dziennikarz obywatelski.

Laureat I Nagrody Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego w roku 2010, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu.

Odznaczony w 2012 roku przez prezydent Miasta Rudy Śląskiej medalem Kamrat Rudzki, za działalność autorską, dziennikarską i obywatelską.

Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska (2014).

Odznaczony w 2012 roku przez prezydent Miasta Rudy Śląskiej medalem Kamrat Rudzki, za działalność autorską, dziennikarską i obywatelską.

Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska (2014).

Odznaczony w 2012 roku przez prezydenta Miasta Rudy Śląskiej medalem Kamrat Rudzki, za działalność autorską, dziennikarską i obywatelską.

Autor książek Słownik gwar śląskich oraz Mitologia śląska, wyróżnionych I i III miejscem w plebiscycie Book-Top Silesia na kanon 50 najwartościowszych, zdaniem Ślązaków lektur, którego wyniki ogłoszono w 2011 roku, podczas Targów Książki w Katowicach.

Laureat nagrody „Zielonego Czeku”, przyznanej w 2012 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2009 roku.

Działacz Obywatelski 2008 roku wybrany glosami internautów (II lokata) w I edycji ogólnopolskiego plebiscytu na „Działacza Obywatelskiego”, organizowanego przez jeden z największych serwisów internetowych www.Wiadomosci24.pl, przy udziale  portalu www. NGO.pl, Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Nominowany do nagrody „Dziennikarz 2009 Roku” przez miesięcznik „Press”.

Laureat VI miejsca w plebiscycie internetowym „Dziennikarz Obywatelski 2009”.

Wyróżniony nagrodą Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych 2011, przyznaną przez Kapitułę Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

Nominowany  dwukrotnie, w 2011 i w 2012 roku do nagrody w Konkursie dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyróżniony tytułem Pro Library – Przyjaciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (2012) oraz Nagrodą Honorową BIBLIOS Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (2014).

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Wieści spod Dębu Goduli”.

Publikacja dedykowana: Anna Jach,  Marek Podgórski: Na nadobną rocznicę XX lat pracy twórczej czyli cyklopowego wysiłku postaci rudzkich Barbary i Adama Podgórskich  za którymi stoją dzieła figlarne ale i pomnikowe dygresja tematyczna w kilku częściach pismem wygłoszona, Ruda Śląska –Szczecin 2014; ISBN 978-83-7867-095-7

Wymieniony w opracowaniach encyklopedycznych:

 • Who is Who w Polsce; hasło: Podgórski Adam Kazimierz,
 • Encyklopedia Policji, t. 1, Kielce 2011, s. 264, hasło: Podgórski Adam Kazimierz,
 • Encyklopedia rozrywek umysłowych, Częstochowa 2009, s. 486, hasło: Podgórscy Adam Kazimierz i Barbara.

Informacje osobowe:

Podinspektor Policji w stanie spoczynku. W latach 1987-2002 redaktor w Redakcji Czasopism Policyjnych Komendy Głównej Policji w Warszawie, w tygodnikach: „W Służbie Narodu”, „Gazeta Policyjna”, „Magazyn Kryminalny 997”.

Urodzony 6 października 1951 r. w Łowiczu.

Rodzice: Kazimierz i Władysława z Kałęckich.

Żona: Barbara z domu Fidler (1951); dzieci: Marek (1975), Anna (1977); wnuczki: Agnieszka (2001), Magdalena (2007), Aleksandra (2008); wnuczek Makary (2014).

Zamieszkały: 1952-1969  w Kożuchowie, 1969–1975 we Wrocławiu; 1975-1976 w Rudach Wielkich; 1976-2000 w Rudzie Śląskiej Halembie, od 2000 r. w  Rudzie Śląskiej Wirku.

 • Wykształcenie średnie: technik leśnictwa; Technikum Leśne w Rogozińcu, matura 1970.
 • Wykształcenie wyższe: magister inżynier leśnictwa, Wydział Leśny – Akademia Rolnicza w Krakowie (1975).
 • Wykształcenie wojskowe: Szkoła Oficerów Rezerwy, Elbląg – Opole (1975-1976).

Studia podyplomowe:

 • Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (1977),
 • Studium Podyplomowe Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1980),
 • Studium Podyplomowe Zarządzania Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010).

Szkolenia specjalistyczne:

 • Szkoła Reprezentacji NGO (2012).
 • Szkoła Partycypacji Społecznej (2012).

Aktywność obywatelska i przynależność do organizacji pozarządowych:

 • Członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (od 2010); członek Zarządu GTL (od 14.12.2013), pełnomocnik Zarządu GTL ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury,
 • Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (od 1987),
 • Członek Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 2010),
 • Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów (od 2010),
 • Założyciel i przewodniczący zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (od 2003, do 2011); do 2011 do 2013 – członek RSPOP,
 • Honorowy Przewodniczy Zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (od 2011),
 • Założyciel i przewodniczący zarządu Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew (od 2006),
 • Współzałożyciel Forum Inicjatyw Kulturalnych (2006), członek do 2013 r.,
 • Członek Towarzystwa im. Karola Goduli (2005-2009),
 • Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Orzegowa (2007),
 • Członek sympatyk Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (od 2011),
 • Członek Ogólnopolskiego Policyjnego Klubu Literackiego „Niebieskie Pióro” w KGP w Warszawie (od 2003),
 • Członek Klubu Literackiego „Barwy” w Rudzie Śląskiej (od 2006),
 • Członek „Kawiarenki Literackiej” w Szkole Policji w Katowicach (2003-2010),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650-lecia Kochłowic (2010),
 • Rzecznik Prasowy Europejskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Wojska „Mars i Merkury”, Krąg Polska (2004-2010),
 • Członek honorowy, rzecznik prasowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (od 2004),
 • Rzecznik Prasowy Oddziału Południowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (od 2004),
 • Rzecznik Prasowy Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej (od 2003); od 2007 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji; od 2010. członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Rudzie Śląskiej (od 2006),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (od 2012),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS (od 2012),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Forum Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Województwa Śląskiego, przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (od 2010),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Forum Ekologicznych NGO przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (od 2010),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (od 2011),
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska (od 2012); członek do 2014,
 • Dziennikarz, autor około 4700 publikacji w około 70 tytułach prasowych. Współpracownik Tygodnika Społeczno-Kulturalnego „Wiadomości Rudzkie” (od 2003 roku); Tygodnika „Fakty Rudzkie” (2008-2009); Magazynu Społeczno – Kulturalnego „Twoja Ruda Śląska” (od 2010),
 • Redaktor Gazety Internetowej Wiadomości 24.pl od 2009; sklasyfikowany na 24 pozycji w rankingu popularności autorów, spośród ponad 40 tysięcy zarejestrowanych użytkowników,
 • Dziennikarz obywatelski w portalach internetowych: www.wiadomosci24.pl; www.ngo.pl; www.kronkarz.org.pl; www.Ruda Śląska.NaszeMiasto.pl;  www.rtpd.eu, www.rspop.org i innych portalach lokalnych,
 • Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, jako przedstawiciel organizacji pozarządowych (2012-2014),
 • Członek Zespołu Doradczo – Inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w Rudzie Śląskiej,
 • Członek Zespołu Roboczego ds. Promocji, w powołanej przez marszałka województwa śląskiego  Radzie ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jako reprezentant mediów obywatelskich i organizacji pozarządowych (od 2010),
 • Realizator monitoringu funduszu korkowego w Rudzie Śląskiej w ramach projektu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (2011),
 • Realizator projektu „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” w województwie śląskim Obserwatorium Wolności Mediów w Polce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2012-2014),
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN), od I 2013,
 • Członek Obwodowej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (2014).
 • Rzecznik prasowy Społecznego Komitetu Organizacyjnego ds. Ufundowania i Nadania Sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach (2012 – 2014).
 • Kandydat na radnego do Rady Miasta Ruda Śląska w wyborach samorządowych w 1998, 2006, 2010, 2014 r.

Dorobek książkowy Adama Podgórskiego: 55 tytułów, 63 wydania:

 

DOROBEK KSIĄŻKOWY ADAMA PODGÓRSKIEGO: 55 TYTUŁÓW, 63 WYDANIA:

1. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Pantropy, kryptogramy, szarady : leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych, Gdynia 1994. ISBN 83-86260-00-9

2. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Fiku-miku w pamiętniku : mała antologia poezji sztambuchowej, Łomża 1996. ISBN 83-85734-12-0

3. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-86385-08-1; wydanie I.

4. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-012-0; wydanie II

5. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-108-9; wydanie III.

6. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-141-0; wydanie IV.

7. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-81-5; wydanie I

8. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-75-0; wydanie II

9. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-112-7; wydanie III

10. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-86-1; wydanie I

11. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-109-7; wydanie II

12. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-109-7; wydanie III + dwa dodruki.

13. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogrody radości : pieśni biesiadne, przysłowia, toasty, cytaty, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-79-3

14. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród 1500 wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław1999. ISBN 83-87197-95-5

15. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Amoreski, Wrocław1999. ISBN 83-7249-000-7

16. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Andrzejkowie wróżby : zwyczaje, obrzędy, przepowiednie, Wrocław 1999. ISBN 83-7249-026-0

17. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Vademecum szaradzisty, Poznań 1999. ISBN 83-87621-26-9

18. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Encyklopedia demonów : diabły, diabełki, jędze, skrzaty, boginki… i wiele innych, Wrocław 2000. ISBN 83-7249-035-X

19. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Święty Walenty – patron zakochanych, Warszawa 2000. ISBN 83-7255-554-0

20. PODGÓRSKA, Anna ; PODGÓRSKI, Adam, Kalendarz przysłów : pogoda i imiona z kalendarza, Kęty 2000. ISBN 83-88524-02-X

21. JACH, Anna ; PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek : sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych polskich, Kęty 2004. ISBN 83-89637-12-X

22. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Toasty i pieśni biesiadne, Wrocław 2004. ISBN 83-7249-118-6

23. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Polski zielnik kulinarny, Poznań 2004. ISBN 83-88841-74-2

24. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Raport Rokity : encyklopedia baśniowych stworów, Wrocław 2004. ISBN 83-7248-124-0

25. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam ; JACH, Anna, Kuchnia piwosza : zupy, sosy i przekąski, Białystok 2005. ISBN 83-7344-028-3

26. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam ; JACH, Anna, Kuchnia piwosza : dania główne, Białystok 2005. ISBN 83-7344-029-1

27. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Wielka księga demonów polskich : leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice 2005. ISBN 83-89375-40-0

28. PODGÓRSKI, Adam K., Apetyt na miłość : kuchnia dla zakochanych, Katowice 2006. ISBN 83-7183-379-2

29. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI Adam ; PODGÓRSKI Marek ; JACH Anna , Dobre piwo jako żywo : skarbczyk polskiego piwosza, Kęty 2006. ISBN 83-89637-56-1

30. ADAMCZEWSKI, Piotr ; ŁĘCKA, Weronika ; PODGÓRSKI, Adam K. ; PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Marek ; SPADZIŃSKA –ŻAK, Elżbieta, Polska biesiadna ; 1000 pomysłów na udane przyjęcie czyli przepisy kulinarne, toasty i życzenia, biesiadny savoir-vivre, gry i zabawy towarzyskie, dowcipy i teksty piosenek, Katowice 2007. ISBN 978-83-7183-430-1

31. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Słownik gwar śląskich ; Godómy po naszymu, czyli po śląsku, Katowice 2008, ISBN 978-83-60528-54-9

32. Podgórski, Adam K. (red.). Ruda a zielona: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 1. Ścieżki piesze. Ruda Śląska 2008.

33. Podgórski, Adam K. (red.). Pomagajmy z sercem: poradnik – informator dla ofiar przestępstw i przemocy. Ruda Śląska 2009.

34. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda a zielona: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 2. Trasy rowerowe. Ruda Śląska 2009.

35. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda a zielona bis: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 3. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-008-3.

36. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Drzewa w pomniki zaklęte: drzewa pomnikowe Rudy Śląskiej. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-010-6.

37. Podgórska, Barbara; Podgórski, Adam; Zając, Franciszek, Gałuszka, Krystian (red.). Przezacny żywot Świętego Wawrzyńca patrona bibliotekarzy, biedaków i innych także z okazji rocznic nadobnych wydany A.D. MMIX w mieście Ruda Śląska na Górnym Śląsku. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-928622-4-6.

38. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam; Judycki, Marek Wacław. Bernard Szczech i jego publikacje z lat 1974- 2009. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-928801-6-5.

39. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Czułe wierszowanki dla kochanka i kochanki. SMS-y i wierszyki walentynkowe, rymowanki na koperty i pocztówki oraz dedykacje na fotografie. Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-00-3.

40. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam . Ariady, kastalie, rzepki : vademecum szarad. Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-11-9.

41. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Księga pięknych życzeń na uroczyste okazje. Katowice 2010. ISBN 978-83-7628-013-4

42. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Z pamiętnika w twoje serce. Wierszyki i rymowanki okazjonalne. Katowice 2010. ISBN 978-83-7628-014-1

43. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam (oprac.). Drzewa polskie : ogród wierszy o drzewach. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-028-1.

44. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam (oprac.).Serce oddam kwiatom : ogród wierszy o kwiatach. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-029-8.

45: Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam . Ogród najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Warszawa 2010. ISBN 978 -83 62330-17-1

46. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda na zielono : trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 4. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-035-9

47 Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Drzewa w pomniki zaklęte: drzewa pomnikowe Rudy Śląskiej. Część II. Ruda Śląska 2010. ISBN: 978-83-7649-036-6

48. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Mitologia śląska : przywiarki ślónskie : leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej. Wydawnictwo KOS, Katowice 2011. ISBN: 978-83-76-49-0410

49. Podgórska Barbara ; Podgórski Adam (inicjatywa i redakcja), Synagoga w Wirku. 1891-1939. Ocalona pamięć. RTPD, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-2-4

50.  XV Rocznica. Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kobiet i Ich Rodzin. Opracowanie merytoryczne całości i reakcja: Barbara i Adam Podgórscy, Zabrze 2013

51. Barbara i Adam Podgórscy: Gyburstagowo wycinanka za przyzwoleniem Benefisanta, Imć Marka Wacława Judyckiego, w Pałacu Donnersmarcków, w Bibliotece na Halembie, na chwałę Jego i radość obopólną, Roku Pańskiego MMXIII uskuteczniona, Ruda Śląska 2013.  ISBN 978-83-934188-4-8.

52. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Rudzkie Betlejem. Kolędy i pastorałki z Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-5-5.

53. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Synagoga w Wirku 1891-1939. Ocalona pamięć. Wydanie II zmienione, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-3-1.

54. Barbara i Adam Podgórscy, Anna Jach, Marek Podgórski: Kto je i pije, ten dobrze żyje czyli rozkosze gardła i podniebienia w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych polskich, Ruda Śląska – Szczecin, 2014. ISBN 978-83-7867-075-9.

55. Barbara i Adam Podgórscy: Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska – Szczecin 2014. ISBN 978-83-928622-0-8  ISBN 978-83-7867-085-8.

56. Barbara i Adam Podgórscy: Serca jesienne, Ruda Śląska 2014. ISBN  978-83-7867-089-6.

57. Barbara i Adam Podgórscy (redakcja): Dwie strony wiersza. Antologia poetów rudzkich, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-6-2

58. Barbara i Adam Podgórscy, Jakub Roter, Sebastian Brudys: Wincenty Janas. 1891-1919. W 95. rocznicę męczeńskiej śmierci, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-7-9.

59. Barbara i Adam Podgórscy: Patroni leśnych ostępów. Święci patroni łowiectwa i leśnictwa, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-8.

60. Barbara i Adam Podgórscy: Rudzkie limeryki ôroz inksze fiki-miki, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-9-3.

61. Barbara i Adam Podgórscy: Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-8-6.

62. Barbara i Adam Podgórscy: Serca jesienne, wydanie drugie zmienione, Ruda Śląska 2014. ISBN  978-83-7867-095-6.

63. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Godulowe silva rerum, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-939616-1-0.

 

Prace książkowe Adama Podgórskiego znajdują się w:

 • Bibliotece Narodowej w Warszawie – 33 tytuły,
 • Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – 32 tytuły,
 • Bibliotece Śląskiej w Katowicach – 42 tytuły,
 • Bibliotece Kongresu USA (The Library of Congress) w Waszyngtonie  – 4 tytuły,
 • oraz w bibliotekach: Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority w Jerozolimie; YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku; Instytutu Polskiego w Tel Aviwie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, Instytucie Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej i innych.

Prace jako źródła językowe:

 • Słownik gwar śląskich. Godómy po naszymu, czyli po śląsku [Katowice 2008] oraz Mitologia śląska czyli przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej [Katowice 2011] źródłem leksykalnym w: Słownik gwar śląskich, redaktor naukowy Bogusław Wyderka, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu;
 • Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych [Ruda Śląska – Szczecin 2014] źródłem leksykalnym w: Nazwy geograficzne Śląska. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, pod redakcją Stanisławy Sochackiej, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu.

Autor 13 publikacji w wydawnictwach zwartych:

1.  I ja byłem żołnierzem, w: Dedykacje, opracowanie Władysław Iwaniec. Wydawnictwo MON, Warszawa 1986.

2.   Wybór tekstów z konkursu literackiego na piosenkę marszową i estradową. ZPW MSW, Warszawa 1984.

3.   Adam Fidler: Szakale w: Celowałem w serce.  Pitawal „Detektywa”. Warszawa 1991.

4.  Przepisy klubowiczów, Warszawa 2004.

5.   „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język; materiały z konferencji w dniu 30 czerwca 2008 roku, Katowice 2009.

6.   „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Głosy w dyskusji – o języku regionalnym, w: Śląsko godka. materiały z konferencji „Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język z 30 czerwca 2008 roku, Zabrze 2009.

7.   Antologia. Najpiękniejsze śląskie słowa, Katowice 2010.

8.   O książkach i czytaniu. Zbiór cytatów, Wydawnictwo Bezkartek, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62330-36-2.

9. Epitafia Godulowe, w: Karol Godula w 160 rocznicę śmierci, redakcja merytoryczna  Michał Lubina, Ruda Śląska 2011.

10. Wspomnienia Dinozaura Poczciwego w: 20 lat społecznego działania. pamiętniki polskich społeczników 50+, Katowice 2012.

11. „Problemy podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Rudzie Śląskiej, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego”, w: Publikacja podsumowująca Projekt POKL 7.2.2 pn. Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej, Ruda Śląska 2012.

12. Kalendarium Godulowe, w: W kręgu Karola Goduli. Informacje i inspiracje dydaktyczne, Regionalny Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2012.

13. Podania wierzeniowe w nauczaniu regionalizmu w: Miejsce „straszków śląskich” w programie nauczania. Korzyść czy przeszkoda, Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i edukatorów kultury, towarzyszące otwarciu wystawy laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego dla dzieci i młodzieży „Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”, Miejski dom Kultury „Południe” w Katowicach”, Katowice 2013.

 

Ważniejsze publikacje w wydawnictwa ciągłych:

Straszki śląskie – możliwości wykorzystania śląskich podań wierzeniowych w edukacji regionalnej, w:  „Forum Nauczycieli” nr 2 (53-54) 2014.

 

 

W przygotowaniu opracowania książkowe:

 • Nieprawdy i prawdy o Karolu Goduli,
 • Godulowe miscellanea,
 • Legendy świętego Mikołaja w tradycji polskiej,
 • Kuchnia staropolska i staroświecka. Leksykon z antologią,
 • Polskie obrzędy i obyczaje zaduszne,
 • Wróżby matrymonialne w polskim roku obrzędowym,
 • Kukania, kraina wiecznej szczęśliwości,
 • Pyrsk Ludkowie. Gawędy śląskie Romana Kordonia,
 • To i owo Rudzie Śląskiej,
 • Legendy Rudy Śląskiej,
 • Ruda Śląska, której nie ma,
 • Rudzki strój ludowy,
 • Prasa w Rudzie Śląskiej,
 • Nazwy dzielnic Rudy Śląskiej – pochodzenie i przemiany,
 • Folklor Rudy Śląskiej,
 • Polski zielnik kulinarny. Kulinarne zastosowanie drzew, krzewów i krzewinek,
 • Śląskie podania wierzeniowe w edukacji regionalnej. Przewodnik dla nauczycieli regionalistów,
 • Radości z miłości na każdy dzień roku,
 • Encyklopedia rozrywek umysłowych,
 • Szwejkologia stosowana,
 • Golonki, gicze i nóżki na polskim stole,
 • Dynia w polskiej kuchni,
 • Kuchnia piekielna i kuchnia niebiańska.

Pomysłodawca utworzenia E-biblioteki Kronik Rudzkich.

Współautor, z Żoną Barbarą, 24 opracowań na prawach manuskryptu, w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej [MBP], Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej [MM] i Biblioteki Śląskiej w Katowicach [BS]:

 • Bogusław Kubista „Kuba” 1963-1990, Ruda Śląska 2006 [MM; MBP].
 • Georg Makosch. Miscellanea 2006, Ruda Śląska 2006 [MM; MBP].
 • Urbarium des in der freyen Standesherschaff Beuthen und dem Kreise eben dieses Nahmens belegenen Ritterguthes Neudorff aufgenomen und errichtet von der per Commissoriale vom 20-ten Januar 1785 zu disem Ende allerhöchst angeordineten Königlichen Urbarien Commishions des Beuthen/chen Creises, Ruda Śląska 2007 [MM].
 • Chronik der Antonienhütter Pfarrgemeinde, Ruda Śląska 2007 [MBP].
 • Nieznany zapisek kronikarski Józefa Matury „Z przeszłości Orzegowa”, Ruda Śląska 2008 [MM].
 • Dokument nadania Kuźnicy Starej z dnia 1 maja 1394 roku, Ruda Śląska 2008 [MM].
 • Kalendarium Godulowe, Ruda Śląska 2008 [MM].
 • Prawdziwa historia rodziny Wrobińskich, Ruda Śląska 2009 [MM; MBP].
 • Brunon Absolon (1893-1940). Przemysłowiec i patriota, Ruda Śląska 2009 [MM].
 • Jana Stefa Dworaka „650-lecie Orzegowa”.
 • Alfonsa Kowalczyka „Przyczynki do monografii Orzegowa (do roku 1939)”, Ruda Śląska 2009.
 • Irena Wrobińska – Michalik – postać zapoznana, Ruda Śląska 2009 [MBP].
 • Kronika XX – lecia Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. 1990 – 2010, Katowice 2011.
 • Ks. Alojzy Brzezina: Nazwy miejscowe Halemby i okolicy, Ruda Śląska 2013; [MM; MBP].
 • Materiały różne ze spuścizny Henryka Buszmana I, Ruda Śląska 2013 [MM].
 • Materiały różne ze spuścizny Henryka Buszmana II, Ruda Śląska 2013 [MM].
 • Sześć prac dyplomowych słuchaczy WUML z roku 1973, Ruda Śląska 2013 [MM].
 • Kronika Kopalni Bielszowice. Pierwsze, drugie i trzecie Powstania Śląskie w miejscowości Bielszowice oraz Akcja plebiscytowa w naszej miejscowości według Konrada Kozubka, Ruda Śląska 2013 [MBP].
 • Anonimowe opracowanie o Karolu Goduli z II połowy XX wieku, Ruda Śląska 2013 [MM, MBP, BS].
 • Publikacje prasowe dotyczące Karola Goduli, ze zbiorów własnych, Ruda Śląska 2013 [MBP; MM].
 • Kserokopie materiałów archiwalnych dotyczących Kopalni Bielszowice, Ruda Śląska 2013 [MM].
 • Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany, Ruda Śląska 2013 [MM; MBP; BŚ].
 • Józefa Cząstki: Straty osobowe w szeregach powstańców śląskich, żołnierzy Września, Ruchu Oporu i kadry nauczycielskiej z terenu Rudy Śląskiej w okresie II wojny światowej, Ruda Śląska, 2014 [MM].
 • Raport z monitoringu funduszu korkowego w mieście Ruda Śląska; Ruda Śląska 2012 [MBP; MM].

Inicjator wydania i autor wstępów do książek:

1.   Prawda życia: Kresy, Syberia, Śląsk, w: Tadeusz Pawłuszko: Kresy, Syberia, Śląsk – bez nienawiści, Zabrze 2008.ISBN: 978-83-60540-79-4.

2.   Paleta śląskich baśni w: Irena Wrobińska-Michalik: Legendy rudzkie czyli opowieści których nigdzie indziej nie przeczytacie (wybór), Ruda Śląska 2008. ISBN: 978-83-924505-7-3.

3.   Marek Wacław Judycki: Między czernią a bielą, Ruda Śląska 2011.

4.   Krystyna Grunszel: Pokochać przeznaczenie, Ruda Śląska 2012. ISBN 978-83-934188-0-0.

5.   Jolanta Maria Dzienis: Mgnienie, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-1-7.

Autor wstępów do książek:

1.   Izolda Kwiek: Gorzka miłość, Tarnów 2011.

2.   Izolda Kwiek: Jak dotyk słońca, Ruda Śląska 2014 (także korekta).

Inicjator wydania i redaktor

Sylwia Mike: Brokatolandia, Wydawnictwo Bezkartek, Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-05-8.

Korekta, uwagi redakcyjne, wstępy:

1.   Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem. Przewodnik dla szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, koncepcja i opracowanie Maciej Makula, Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-011-3.

2.   Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem. Przewodnik dla nauczycieli, koncepcja i opracowanie Aleksandra Barwicka, Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-012-0.

3.   Jestem dzieckiem – mam swoje prawa. Przewodnik dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, koncepcja i opracowanie Maciej Makula, Ruda Śląska 2010.

4.   Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem,  Poradnik dla wolontariuszy, opracowanie Piotr Golicz, Ruda Śląska 2011.

5.   Izolda Kwiek: Jak dotyk słońca, Ruda Śląska 2014.

Nota polecająca na okładce:

Marcin Melon: Kōmisorz Hanusik, Kotōrz Mały 2014.

Ważniejsze publikacje w wydawnictwach ciągłych:

1.   Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Śląsk”, nr. 11/2008, Ankieta „Śląska”: Kodyfikacja gwar, czyli jak mówić i pisać po  śląsku.

2.   „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Głosy w dyskusji – o języku regionalnym, w: Śląsko godka. materiały z konferencji „Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język z 30 czerwca 2008 roku, pod redakcją Jolanty Tambor, Katowice 2008.

3.   Diabeł z Rudy. Wątki demoniczne w legendzie Karola Goduli, w: „Rudzki Rocznik Muzealny 2007”, Ruda Śląska 2008.

4.   Demon Godula, publikacja na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego w Warszawie, www.etnowampiry.pl, kwiecień 2009.

5.   Alfons Kuczera (1924-1971) w: „Rudzki Rocznik Muzealny” 2008. Tom XI.

Udostępnienie informacji i merytoryczna konsultacja historyczna

Historyczna mapa Rudy Śląskiej, Opracowanie Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 2013.

Ważniejsze publikacje w Internecie na witrynie http://www.podgorscy.info/:

1.   Barbara i Adam Podgórscy: Domowe nalewki i likiery. Wspominki o dawnych czasach, Ruda Śląska 2007, dokument PDF.

2.   Składki członkowskie w organizacjach pozarządowych w aspekcie prawnym aksjologicznym i prakseologicznym, 2010.

3.   Raport z monitoringu funduszu korkowego w mieście Ruda Śląska; Ruda Śląska 2012.

4.   Barbara i Adam Podgórscy, Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany, Ruda Śląska 2013 (e-book).

5.   Łask na starych widokówkach, 2010 (e-book).

6.   Epitafia Godulowe (e-book).

7.   Kalendarium Godulowe 1748 – 2008.

8.   Kiedy ulice Absolona i Hegenscheidta?

9.   Kłopoty z Rudą (I). Kiedy i skąd się wzięła?

10.  Kłopoty z Rudą (II). O nazwie.

11. Kłopoty z Rudą (III). O nazwie i powierzchni.

12.  Templariusze w Rudzie, czyli skąd się biorą mity?

13.  Najdawniejsze demony śląskie.

14. O irwiszach i ziemnych skarbnikach.

15.  Pierwsze historycznie udokumentowane UFO nad Polską.

16. Staropolskie rebusy Grodzieńskiego.

17. Żmirłacz walizkowiec.

Osiągnięcia osobiste

 • Laureat I Nagrody Bonum Publicum, Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego w roku 2010, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu.
 • Działacz Obywatelski 2008 roku wybrany glosami internautów (II lokata) w I edycji  ogólnopolskiego plebiscytu na „Działacza Obywatelskiego” organizowanego przez jeden z największych serwisów internetowych www.Wiadomosci24.pl, przy udziale  portalu www. NGO.pl stworzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Patronat nad konkursem sprawował Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Wśród  kandydatów nominowanych do tytułu znalazło się 51 czołowych działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski.
 • Stypendysta Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie kultury w roku 2009.
 • Wyróżniony tytułem Honorowy Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2011).
 • Wyróżniony tytułem Lider Ochrony Informacji Niejawnych (2011).
 • Wyróżniony Złotą Odznaką Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2012).
 • Wyróżniony Koleżeńskim Wyróżnieniem Roku „Karlus” Polskiego Związku Filatelistów, Oddział w Rudzie Śląskiej (2012).
 • Wyróżniony Patentem Asocjanta M&B&P18 (2012).
 • Wyróżniony honorowym dyplomem „Śląski Notgeld 2008”.
 • Wyróżniony tytułem Przyjaciela Gimnazjum nr 13 im. Roberta Schumana w Rudzie Śląskiej (2012).
 • Wyróżniony tytułem Przyjaciela Przedszkola przez Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej (2013).
 • Wyróżniony tytułem „Kreator Zmian” przez władze samorządowe Rudy Śląskiej w roku 2008.
 • Wyróżniony „Kryształową Rozetą” (2009) przez Redakcję „Rozrywki” z okazji 50-lecia Wydawnictwa, za opracowanie leksykonu „Vademecum Szaradzisty” i inne publikacje przydatne szaradzistom.
 • Laureat VI miejsca w plebiscycie internetowym „Dziennikarz Obywatelski 2009”.
 • Nominowany do nagrody „Dziennikarz 2009 Roku” przez miesięcznik „Press”.
 • Laureat I nagrody w konkursie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na hasło reklamujące Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2011).
 • Laureat 19 konkursów literackich, m. in. „Złotego Pióra” – I nagrody Komendanta Głównego Policji, w kategorii reportażu (Warszawa 1999) oraz „Niebieskie Pióro 2000” w kategorii poezja (Warszawa 2000). Wyróżnienie w Konkursie Literackim „W hołdzie Janowi Pawłowi II” (Ruda Śląska 2006); wyróżnienie w Konkursie na Wiersz Barbórkowy „Wiadomości Rudzkie” (2007), wyróżnienie w Konkursie na Wiersz Barbórkowy „Wiadomości Rudzkie” (2008, 2009, 2010).
 • I miejsce w konkursie na wspomnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych (warszawa 2010); nagroda w konkursie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS: 20 lat społecznego działania. pamiętniki polskich społeczników 50+, Katowice 2012.
 • „Bohater Czerwca 2008”  Gazety Wyborczej w Katowicach, za „Słownik gwar śląskich”.
 • Wymieniany w ponad 600 publikacjach prasowych (informacje, reportaże, polemiki, wywiady, recenzje.).
 • Uczestnik wielu programów telewizyjnych m in. „Rozmowy w toku” (TVN), „Kawa czy herbata” (TV1I, „Miasto kobiet” (TVN Style), „Ludzie z pasją”, „Budzik kulturalny” (TV Sfera), TV Silesia, TV3 oraz audycji radiowych (PR III, Radio Katowice, Radio Flesz, Radio TOP, Radio eM).

Odznaczenia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi PRL (1985),
 • Odznaki Za Zasługi dla Policji; brązowa (2005); srebrna (2011),
 • Medal Kamrat Rudzki (2012),
 • Kawaler Honorowej Szabli Kryminalistycznej (2003),
 • Brązowa Odznaka Pszociel Ślónski Godki (2010),
 • Odznaka Honorowa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach (2010),
 • Złota Odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • Odznaka „Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” (2013).

Ważniejsze informacje na stronach internetowych:

Zainteresowania:

Literatura piękna, literatura faktu, poezja, szaradziarstwo, kulinaria, ochrona przyrody, przeszłość i teraźniejszość Rudy Śląskiej oraz Górnego Śląska, ludzie rudzkiej kultury, etnologia ze szczególnym uwzględnieniem demonologii oraz obyczajów i obrzędów, etnobotanika, paremiologia, filatelistyka.

Zajęcia w czasie wolnym:

Fotografowanie, wypoczynek na działce, zabawy z wnuczkami i psem Nutką, grzybobranie. Zbiera książki z dedykacjami i autografami (aktualnie kolekcja liczy 651 książek), kalendarzyki kieszonkowe (listkowe) oraz beznominałowe karty pocztowe z wizerunkami i autografami znanych rudzian. Uprawia turystykę (posiadacz brązowej  Górskiej Odznaki Turystycznej, srebrnej i brązowej Odznaki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego).

Wybrana bibliografia:

 • Piszą od 20 lat, „Wiadomości Rudzkie” 21.05.2014
 • Pisarski jubileusz, www.rudaslaska.pl, 15.05.2014
 • Isabella Degen: Polski rekord Guinnesa. Książka Podgórskich z Rudy Śląskiej, www.wiadomosci24.pl 11.05.2014
 • Anna Jach: Górny Śląsk. Rudzki rekord Guinnesa, www.wiadomosci24.pl, 9.04.2014
 • Rekordowa książka z Rudy Śląskiej, http://rekordyguinessa.pl/ rekordowa-ksiazka-rudy-slaskiej/, 23.04.2014,
 • Anna Jach: Bytom. W Muzeum Górnośląskim o synagodze wireckiej,www.wiadomosci24.pl,18.03.2014
 • Anna Jach: Prezentacja dorobku autorskiego Barbary i Adama Podgórskich, www.wiadomosci24.pl, 4.03.2014
 • Anna Jach: Filatelium podgorensis, www.wiadomosci24.pl, 4.03.2014
 • Monika Herman-Sopniewska: Bibliosy przyznane, „Wiadomości Rudzkie”, 14,05.2014
 • IM: Mamy smak kwietnia, „Wiadomości Rudzkie”, 14,05.2014
 • Piszą od 20 lat, www.wiadomoscirudzkie, 15.05.2014
 • Pisarski jubileusz, www.rudaslaska.pl, 15.05.2014
 • Isabella Degen: Polski rekord Guinnesa. Książka Podgórskich z Rudy Śląskiej, www.wiadomosci24.pl 11.05.2014
 • Anna Jach: Górny Śląsk. Rudzki rekord Guinnesa, www.wiadomosci24.pl, 9.04.2014
 • Rekordowa książka z Rudy Śląskiej, http://rekordyguinessa.pl/ rekordowa-ksiazka-rudy-slaskiej/, 23.04.2014,
 • Anna Jach: Bytom. W Muzeum Górnośląskim o synagodze wireckiej,www.wiadomosci24.pl,18.03.2014
 • Anna Jach: Prezentacja dorobku autorskiego Barbary i Adama Podgórskich, www.wiadomosci24.pl, 4.03.2014
 • Anna Jach: Filatelium podgorensis, www.wiadomosci24.pl, 4.03.2014
 • Joanna Oreł: Pocztówka, która obiegła świat i wróciła do Rudy Śląskiej, pomogła w odkryciu historii synagogi w Wirku, „Dziennik Zachodni”  22-23.02.2014,
 • Joanna Oreł: Godula i jego tajemnice. Czego dowiedział się Adam Podgórski? „Dziennik Zachodni”, 21.02.2014,
 • Joanna Oreł: 180 lat temu Karol Godula kupował długi. Jeden z dokumentów mówi o 2 tys. talarów, „Dziennik Zachodni”, 19.02.2014,
 • Katarzyna Bereta: GTL. Będzie to kadencja trudna i burzliwa, „Śląsk”, 1/2014,
 • Anna Jach:  Rudzianie w Dąbrowie Górniczej, www.wiadomosci24.pl, 26.01.2014,
 • Anna Jach: Rudzcy regionaliści w Chorzowie, www.wiadomosci24.pl, 17.01.2014,
 • Monika Chruścińska-Dragan: Godka nam się spodobała, piszemy słownik gwary, „Dziennik Zachodni. Magazyn”, 20.12.2013,
 • Monika Chruścińska-Dragan: Przyjechali i pokochali naszą ziemie. Za gościnność, porządek, kult rodziny i pracy. Tu mają domy, „Dziennik Zachodni”, 20.12.2103,
 • Sebastian Brudys: W Wirku była synagoga. Rudzianie pamiętają, „Wirtualny Sztetl”, 12.12.2013,
 • Joanna Oreł: Czym jest patriotyzm, „Dziennik Zachodni”, 15.10.2013,
 • Śląskie biesiadowanie na bogatą tradycję, Gazeta Wyborcza. Katowice, 20.09.2103,
 • Krystian Gałuszka: Meluzyna, „Śląsk”, nr 1/2013,
 • Strażnik wolnych mediów, „Wiadomości Rudzkie”, 12.12.2012,
 • Adam Podgórski na straży wolności wypowiedzi. Wybrała go Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NaszeMiastop.pl, 5.12.2012,
 • MHS: W podróży do Chin i Mongolii, „Wiadomości Rudzkie”, 7.11.2012,
 • Adam Podgórski, „Federalistka”, Numer Specjalny, 1.9.2012,
 • Barbara i Adam Podgórscy spotkali się z czytelnikami „Mitologii śląskiej”, Wiadomości 24.pl,13.09.2012,
 • Demony, zabobony i inne upiory, „Wiadomości Rudzkie”, 12.09.2012,
 • Sandra Hajduk: O śląskich demonach słów kilka, „Wiadomości Rudzkie”, 1.08.2012,
 • Klaudia Kandzia: Neue Bűcher – fűr Się gelesen. Mitologia śląska, „Wochenblatt”, 6-12.07.2012,
 • Sebastian Brudys: Laury Adama K. Podgórskiego, „Biuletyn Informacyjny SEiRP’, czerwiec 2012,
 • Odkrywca miejskich tajemnic. Rozmowa z Adamem Podgórskim, RudaŚląska.com.pl, 01.06.2012,
 • Bibliosy po raz szesnasty, „Wiadomości Rudzkie”, 9.05.2012,
 • AP: Wręczono  Zielone Czeki, „Wiadomości Rudzkie”, 2.05.2012,
 • (Mat): Zielone Czeki dla liderów, „Śląsk”, V 2012,
 • Superdziadkowie 2012, „Wiadomości Rudzkie”, 25.04.2012,
 • Adam K. Podgórski, dziennikarz W24, laureatem „Zielonego Czeku”, Wiadomości 24.pl, 24.04.2012,
 • Zielone Czeki, „Europerspektywy”, nr 3/2102,
 • Sebastian Brudys: Kamrat Rudzki dla Adama Podgórskiego, „Wiadomości24.pl”, 2.03.2012,
 • Mam jeszcze masę planów, „Wiadomości Rudzkie”, 29.02.2012.
 • Kamrat rudzki, w: Wiadomości Rudzkie” 12.02.2012,
 • ROD: Marzę o autografach Papieża i Dalajlamy, „Wiadomości Rudzkie”, 18.01.2012,
 • BAP: Kronika XX-lecia ZW SEiRP w Katowicach, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”, XII 2011,
 • Sebastian Brudys: Propagatorzy ekologii, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”, XII 2011,
 • Book-Top Silesia, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 1/2012,
 • Targi Książki w Katowicach; „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 1/2012,
 • Henryk Waniek: Mitologia in statu nascendi, ”Nowe Książki”, XII/2011,
 • Przywiarki śląskich niedowiarków, „Śląsk”, 11/2011,
 • Joanna Oreł: Moja dusz leśnika dawała o sobie znać, „Dziennik Zachodni”, 23.09.2011,
 • ROD: Drzewa to fajna rzecz. Rozmowa z Adamem Podgórskim, „Wiadomości Rudzkie”, 23.09.2011,
 • ROD: O strzygach, utopcach i bebokach…, „Wiadomości Rudzkie”, 31.08.2011,
 • Piotr Drzyzga: Mitologia śląska, „Gość Niedzielny”, 17.07.2011,
 • Barbara i Adam Podgórscy – pasjonaci malej ojczyzny, „Wiadomości 24.pl”, 26.03.2011,
 • MAKI: Diobły, święci i gwara, Dziennik Zachodni.  Tygodnik Powiatowy Mikołów”, 25.03.2011,
 • Joanna Oreł: Ludzie z Rudy – kochają nie tylko od święta, „Dziennik Zachodni”, 22.04.2011,
 • Nagrody dla policyjnych memuarystow, „Biuletyn Informacyjny SEiRP”, 4/2010,
 • Agnieszka Widera: Litery z przeszłości, „Dziennik Zachodni”, 10.12.2010,
 • Małgorzata Płaza: Tu jest ich całe życie, „Echo Powiśla”, 17.09.2010,
 • Rudzianie w Spodku, „Wiadomości Rudzkie”, 26.10.2010,
 • Najlepiej o Śląsku piszą gorole, „Gazeta Wyborcza”, 25.10.2010,
 • Nagrody dla niezbędnych, „Tygodnik Nadwiślański”, 17.09.2010,
 • Nagroda dla społecznika, „Dziennik Zachodni”, 23.08.2010,
 • Zdarzenia muzealne. Komunikat Jury Bonum Publicum, w: „Pismo Społeczno-Kulturalne Sandomierzanin”, VIII 2010,
 • Sebastian Brudys: Emeryci policyjni docenieni na Targach Książki, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”, XII 2011,
 • Niecodzienny jubileusz, „Wiadomości Rudzkie”, 27.10.2010,
 • Pytajnik Lesława Adamczyka. Odpowiada redaktor Adam K. Podgórski, Wiadomości 24.pl, 21.06.2010,
 • Grand Press 2009, w  miesięcznik „Press”, nr 1/2010,
 • Piszemy o autorach Barbara i Adam Podgórscy, Wiadomości 24.pl, 10.12.2009,
 • Łonacyć. Najpiękniejsze śląskie słowo, „Gazeta Wyborcza”, 07.08.2009,
 • W.T.: Barbórkowe strofy, „Wiadomości Rudzkie”, 28.01.2009,
 • Bohater czerwca. Barbara i Adam Podgórscy, „Gazeta Wyborcza”, 31.12.2008,
 • MaC: Ona z Łasku, on z Łowicza, „Goniec Górnośląski” 3.07.2008,
 • TM:  Bohaterowie tygodnia. Barbara i Adam Podgórscy, „Gazeta Wyborcza”, 20.06.2008,
 • Karolina Markowska: Słownik gwar, „Wiadomości Rudzkie”, 18.06.2008,
 • Tomasz Małkowski: Gorole popularyzują godkę, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.2008,
 • Wybrali Rudę, „Dziennik Zachodni”, 17.04.2007,
 • „Tygodnik Zamojski” 11.04.2007: Miłość na dwa głosy cz. I,
 • „Tygodnik Zamojski” 18.04.2007: Miłość na dwa głosy cz. II,
 • „Tygodnik Zamojski” 25.04.2007: Miłość na dwa głosy cz. III,
 • Marcin Mońka: Dobro narodowe, „Gazeta Wyborcza”, 31.03.2006,
 • Michał Wroński: W poszukiwaniu śladów Mikołaja, „Dziennik Zachodni”, 9.12.2005,
 • Karolina Aleksa: Kurczak z seksapilem, „Goniec Górnośląski”,  6.07.2005,
 • Beata Wolańska: Gorące tamto lato, „Dziennik Zachodni”, 16.05.2005,
 • Marek P. Górski: Pasje rodziny Podgórskich, „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”, grudzień 2004,
 • Angelika Swoboda: Tajemnice dobrego brodacza, „Gazeta Wyborcza”, 3.12.2004,
 • Angelika Swoboda: Kocham ciebie, rybko złota, „Gazeta Wyborcza”, 5.11.2004,
 • Angelika Swoboda: Para poezją mieszana, „Gazeta Wyborcza”, 5.11.2004,
 • Angelika Swoboda: Mąż i żona książki piszą, „Metro”, 5-7.11.2004.
 • Marek Kowalka: Pisarze z zamiłowania, „Dziennik Zachodni”, 6.02.2004,
 • (mru): Pisanie z życia wzięte, „Dziennik Zachodni”, 22.01.2003,
 • (mru): Zawsze we dwoje, „Dziennik Zachodni”, 15.02.2002,
 • Aleksandra Mruk: Święty z wyobraźni, „Dziennik Zachodni”, 6.12.2001,
 • Aleksandra Mruk: Taka zwykła zjawa, „Dziennik Zachodni”, 07.06.2001,
 • Aleksandra Mruk: Orędownik chorych na miłość, „Dziennik Zachodni”, 14.02.2001,
 • Aleksandra Mruk: Wosk, wiśnia i… mąż, „Dziennik Zachodni”, 30.11.2000,
 • Przemysław Kacak: Mąż swojej żony, „Gazeta Policyjna”, 23-30 VI 2000,
 • Dariusz Krawczyk: Policjant od… zakochanych, „Dziennik Zachodni”, 14.02.2000,
 • Literatura i prawo, „Obserwator Śląski” 7.10.1998.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij