Adam Kazimierz Podgórski

Adam K. Podgórski

Autor książek, dziennikarz, fotoreporter, animator kultury, działacz obywatelski, dziennikarz obywatelski.

Urodzony 6 października 1951roku w Łowiczu.

Zamieszkały: 1952- 1969  w Kożuchowie,   1969 – 1976 we Wrocławiu, od 1976 roku w Rudzie Śląskiej.

Laureat I Nagrody Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu (2010).

Odznaczony medalem Kamrat Rudzki, za działalność autorską, dziennikarską i obywatelską (2012).

Autor książek Słownik gwar śląskich” oraz „Mitologia śląska”, wyróżnionych I i III miejscem w plebiscycie Book-Top Silesia na kanon 50 najwartościowszych śląskich lektur (2011).

Laureat nagrody „Zielonego Czeku” przyznanej roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych (2012).

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2009 roku

„Działacz Obywatelski 2008″, wybrany glosami internautów (II lokata) w I edycji  ogólnopolskiego plebiscytu na „Działacza Obywatelskiego”.

Nominowany do nagrody „Dziennikarz 2009 Roku” przez miesięcznik „Press”.

Laureat VI miejsca w plebiscycie internetowym „Dziennikarz Obywatelski 2009”.

Wyróżniony nagrodą Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, przyznaną przez Kapitułę Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2011).

Nominowany  dwukrotnie do nagrody w Konkursie dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (2011, 2012).

Członek Zespołu Roboczego ds. Promocji, w powołanej przez marszałka województwa śląskiego  Radzie ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jako reprezentant mediów obywatelskich i  organizacji pozarządowych.

Wyróżniony tytułem Pro Library – Przyjaciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (2012)

Podinspektor Policji w stanie spoczynku. W latach 1987-2002 redaktor w Redakcji Czasopism Policyjnych Komendy Głównej Policji w Warszawie, w tygodnikach: „W Służbie Narodu”, „Gazeta Policyjna”, „Magazyn Kryminalny 997”.

Urodzony w Łowiczu.

Zamieszkały: 1952- 1969  w Kożuchowie,   1969 – 1976 we Wrocławiu, 1975-1976 w Rudach, od 1976 w Rudzie Śląskiej (1976- 2000 w Halembie, 0d 2000  w Wirku).

Rodzice: Kazimierz i Władysława z Kałęckich.

Żona: Barbara z domu Fidler (1951); dzieci: Marek (1975), Anna (1977); wnuczki: Agnieszka (2001), Magdalena (2007), Aleksandra (2008).

Wykształcenie średnie: technik leśnictwa; Technikum Leśne w Rogozińcu, 1970 r.

Wykształcenie wyższe magister inżynier leśnictwa: Wydział Leśny – Akademia Rolnicza w Krakowie (1975 r.), Wykształcenie wojskowe: Szkoła Oficerów Rezerwy, Elbląg – Opole (1975-1976 r.);

Studia podyplomowe:

Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (1977 r.);

Studium Podyplomowe Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1980 r.),

Studium Podyplomowe Zarządzania Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010 r.)

Szkoła Reprezentacji NGO (2012)

Szkoła Partycypacji Społecznej (2012)

Przynależność do organizacji pozarządowych

Członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (od 2010 r.)

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (od 1987 r.)

Członek Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 2010 r.)

Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów (od 2010 r.)

Założyciel i przewodniczący zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (od 2003 r. do 2011 r.)

Honorowy Przewodniczy Zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (od 2011 r.)

Założyciel i przewodniczący zarządu Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew (od 2006 r.)

Współzałożyciel Forum Inicjatyw Kulturalnych (2006 r.)

Członek Towarzystwa im. Karola Goduli (od 2005 r.)

Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Orzegowa  (2007 r.)

Członek sympatyk Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (od 2011 r).

Członek Ogólnopolskiego Policyjnego Klubu Literackiego „Niebieskie Pióro” w KGP w Warszawie (od 2003 r.)

Członek Klubu Literackiego „Barwy” w Rudzie Śląskiej (od 2006 roku)

Członek „Kawiarenki Literackiej” w Szkole Policji w Katowicach (od 2003 roku do 2010 r.)

Członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650-lecia Kochłowic (2010)

Rzecznik Prasowy Europejskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Wojska „Mars i Merkury”, Krąg Polska (od 2004 r do 2010)

Rzecznik Prasowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (od 2004 r.)

Rzecznik Prasowy Oddziału Południowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (od 2004 roku)

Członek honorowy, rzecznik prasowy Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej (od 2003 r,); od 2007 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji; od 2010 r. członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Rudzie Śląskiej (od 2006 roku).

Członek  założyciel Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska (od 2012 roku).

Dziennikarz, autor około 4000 publikacji w około 70 tytułach prasowych. Współpracownik Tygodnika Społeczno-Kulturalnego „Wiadomości Rudzkie” (od  2003 roku);  Tygodnika „Fakty Rudzkie” (2008-2009); Magazynu  Społeczno – Kulturalnego „Twoja Ruda Śląska” (od 2010)

Z-ca redaktora naczelnego kwartalnika „Wieści spod Dębu Goduli” (od 2010 r.)

Redaktor  Gazety Internetowej Wiadomości 24.pl

Dziennikarz obywatelski w portalach internetowych: www.wiadomosci24.pl; www.ngo.pl; www.kronkarz.org.pl; www.Rudaslaska.pl ; NaszeMiasto.pl ; www.kreatorkultury.pl i innych portalach lokalnych.

Członek miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, jako przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Członek zespołu doradczo – inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w Rudzie Śląskiej

Realizator monitoringu funduszu korkowego w Rudzie Śląskiej w ramach projektu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (2011);

Realizator projektu „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” w województwie śląskim Obserwatorium Wolności Mediów w Polce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2012-2013).


OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE: 41 TYTUŁÓW; 48 WYDAŃ; opis zgodny z normami ISBN

1. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Pantropy, kryptogramy, szarady : leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych, Gdynia 1994. ISBN 83-86260-00-9

2. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Fiku-miku w pamiętniku : mała antologia poezji sztambuchowej, Łomża 1996. ISBN 83-85734-12-0

3. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-86385-08-1; wydanie I.

4. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-012-0; wydanie II

5. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-108-9; wydanie III.

6. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-141-0; wydanie IV.

7. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-81-5; wydanie I

8. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-75-0; wydanie II

9. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-112-7; wydanie III

10. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-86-1; wydanie I

11. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-109-7; wydanie II

12. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-109-7; wydanie III + dwa dodruki.

13. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogrody radości : pieśni biesiadne, przysłowia, toasty, cytaty, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-79-3

14. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród 1500 wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław1999. ISBN 83-87197-95-5

15. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Amoreski, Wrocław1999. ISBN 83-7249-000-7

16. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Andrzejkowie wróżby : zwyczaje, obrzędy, przepowiednie, Wrocław 1999. ISBN 83-7249-026-0

17. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Vademecum szaradzisty, Poznań 1999. ISBN 83-87621-26-9

18. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Encyklopedia demonów : diabły, diabełki, jędze, skrzaty, boginki… i wiele innych, Wrocław 2000. ISBN 83-7249-035-X

19. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Święty Walenty – patron zakochanych, Warszawa 2000. ISBN 83-7255-554-0

20. PODGÓRSKA, Anna ; PODGÓRSKI, Adam, Kalendarz przysłów : pogoda i imiona z kalendarza, Kęty 2000. ISBN 83-88524-02-X

21. JACH, Anna ; PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek : sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych polskich, Kęty 2004. ISBN 83-89637-12-X

22. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Toasty i pieśni biesiadne, Wrocław 2004. ISBN 83-7249-118-6

23. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Polski zielnik kulinarny, Poznań 2004. ISBN 83-88841-74-2

24. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Raport Rokity : encyklopedia baśniowych stworów, Wrocław 2004. ISBN 83-7248-124-0

25. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam ; JACH, Anna, Kuchnia piwosza : zupy, sosy i przekąski, Białystok 2005. ISBN 83-7344-028-3

26. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam ; JACH, Anna, Kuchnia piwosza : dania główne, Białystok 2005. ISBN 83-7344-029-1

27. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Wielka księga demonów polskich : leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice 2005. ISBN 83-89375-40-0

28. PODGÓRSKI, Adam K., Apetyt na miłość : kuchnia dla zakochanych, Katowice 2006. ISBN 83-7183-379-2

29. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI Adam ; PODGÓRSKI Marek ; JACH Anna , Dobre piwo jako żywo : skarbczyk polskiego piwosza, Kęty 2006. ISBN 83-89637-56-1

30. ADAMCZEWSKI, Piotr ; ŁĘCKA, Weronika ; PODGÓRSKI, Adam K. ; PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Marek ; SPADZIŃSKA –ŻAK, Elżbieta, Polska biesiadna ; 1000 pomysłów na udane przyjęcie czyli przepisy kulinarne, toasty i życzenia, biesiadny savoir-vivre, gry i zabawy towarzyskie, dowcipy i teksty piosenek, Katowice 2007. ISBN 978-83-7183-430-1

31. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Słownik gwar śląskich ; Godómy po naszymu, czyli po śląsku, Katowice 2008, ISBN 978-83-60528-54-9

32. Podgórski, Adam K. (red.). Ruda a zielona: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 1. Ścieżki piesze. Ruda Śląska 2008.

33. Podgórski, Adam K. (red.). Pomagajmy z sercem: poradnik – informator dla ofiar przestępstw i przemocy. Ruda Śląska 2009.

34. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda a zielona: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 2. Trasy rowerowe. Ruda Śląska 2009.

35. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda a zielona bis: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 3. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-008-3.

36. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Drzewa w pomniki zaklęte: drzewa pomnikowe Rudy Śląskiej. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-010-6.

37. Podgórska, Barbara; Podgórski, Adam; Zając, Franciszek, Gałuszka, Krystian (red.). Przezacny żywot Świętego Wawrzyńca patrona bibliotekarzy, biedaków i innych także z okazji rocznic nadobnych wydany A.D. MMIX w mieście Ruda Śląska na Górnym Śląsku. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-928622-4-6.

38. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam; Judycki, Marek Wacław. Bernard Szczech i jego publikacje z lat 1974- 2009. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-928801-6-5.

39. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Czułe wierszowanki dla kochanka i kochanki. SMS-y i wierszyki walentynkowe, rymowanki na koperty i pocztówki oraz dedykacje na fotografie. Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-00-3.

40. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam . Ariady, kastalie, rzepki : vademecum szarad. Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-11-9.

41. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Księga pięknych życzeń na uroczyste okazje. Katowice 2010. ISBN 978-83-7628-013-4

42. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Z pamiętnika w twoje serce. Wierszyki i rymowanki okazjonalne. Katowice 2010. ISBN 978-83-7628-014-1

43. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam (oprac.). Drzewa polskie : ogród wierszy o drzewach. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-028-1.

44. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam (oprac.).Serce oddam kwiatom : ogród wierszy o kwiatach. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-029-8.

45: Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam . Ogród najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Warszawa 2010. ISBN 978 -83 62330-17-1

46. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda na zielono : trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 4. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-035-9

47 Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Drzewa w pomniki zaklęte: drzewa pomnikowe Rudy Śląskiej. Część II. Ruda Śląska 2010. ISBN: 978-83-7649-036-6

48. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Mitologia śląska : przywiarki ślónskie : leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej. Wydawnictwo KOS, Katowice 2011. ISBN: 978-83-76-49-0410

49. Podgórska Barbara ; Podgórski Adam (red.). Synagoga w Wirku. 1891-1939. Ocalona pamięć. RTPD, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-2-4

50. Barbara i Adam Podgórscy. Gyburstagowo wycinanka za przyzwoleniem Benefisanta, Imć Marka Wacława Judyckiego, w Pałacu Donnersmarcków, w Bibliotece na Halembie, na chwałę Jego i radość obopólną, Roku Pańskiego MMXIII uskuteczniona, Ruda Śląska 2013.

 

Autor 10 publikacji w wydawnictwach zwartych

1. I ja byłem żołnierzem, w: „Dedykacje”, opracowanie Władysław Iwaniec. Wydawnictwo

MON, Warszawa 1986 ;

2. „Wybór tekstów z konkursu literackiego na piosenkę marszową i estradową. ZPW MSW.

Warszawa 1984;

3. Adam Fidler: Szakale w: Celowałem w serce. Pitawal „Detektywa”. Warszawa 1991,

4. Przepisy klubowiczów, Warszawa 2004.

5. „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język; materiały z konferencji w dniu 30 czerwca 2008 roku, Katowice 2009

6. „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Głosy w dyskusji – o języku regionalnym, w: Śląsko godka. materiały z konferencji „Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język z 30 czerwca 2008 roku, Zabrze 2009

7. Antologia. Najpiękniejsze śląskie słowa, Katowice 2010

8. O książkach i czytaniu. Zbiór cytatów, Wydawnictwo Bezkartek, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62330-36-2

9. Wspomnienia Dinozaura Poczciwego w: 20 lat spoelcznego dzialania. pamietniki polskich spolecznikow 50+, katowice 2012

10. ”Problemy podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Rudzie Śląskiej, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego”, w: Publikacja podsumowująca Projekt POKL 7.2.2 pn. Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej, Ruda Śląska 2012.

Współautor, z Żoną Barbarą, 14 opracowań na prawach manuskryptu, w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oraz Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej:

1. Bogusław Kubista „Kuba” 1963-1990, Ruda Śląska 2006;

2. Georg Makosch. Miscellanea 2006, Ruda Śląska 2006;

3. Urbarium des in der freyen Standesherschaff Beuthen und dem Kreise eben dieses Nahmens belegenen Ritterguthes Neudorff aufgenomen und errichtet von der per Commishoriale vom 20-ten Januar 1785 zu disem Ende allerhöchst angeordineten Königlichen Urbarien Commishions des Beuthen/chen Creises”, Ruda Śląska 2007;

4. Chronik der Antonienhütter Pfarrgemeinde“, Ruda Śląska 2007;

5. Nieznany zapisek kronikarski Józefa Matury „Z przeszłości Orzegowa”, Ruda Śląska 2008;

6. Dokument nadania Kuźnicy Starej z dnia 1 maja 1394 roku, Ruda Śląska 2008;

7. Kalendarium Godulowe, Ruda Śląska 2008;

8. Prawdziwa historia rodziny Wrobińskich, Ruda Śląska 2009;

9. Brunon Absolon (1893 – 1940). przemysłowiec i patriota, Ruda Śląska 2009

10. Jana Stefa Dworaka „650-lecie Orzegowa”.

11. Alfonsa Kowalczyka „Przyczynki do monografii Orzegowa (do roku 1939)”, Ruda Śląska 2009

12. Prawdziwa historia rodziny Wrobińskich, Ruda Śląska 2009

13. Irena Wrobińska – Michalik – postać zapoznana, Ruda Śląska 2009

14. Kronika XX-lecia Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. 1990 – 2010, Katowice 2011

Inicjator wydania i autor wstępów do książek:

1. Prawda życia: Kresy, Syberia, Śląsk, w: Tadeusz Pawłuszko: Kresy, Syberia, Śląsk- bez    nienawiści, Zabrze 2008 [ISBN: 978-83-60540-79-4]

2. Paleta śląskich baśni w: Irena  Wrobińska–Michalik: Legendy rudzkie czyli opowieści których nigdzie indziej nie przeczytacie (wybór), Ruda Śląska 2008 [ISBN: 978-83-924505-7-3]

3.Marek Wacław Judycki: Między czernią a bielą, Ruda Śląska 2011

4. Krystyna Grunszel: Pokochać przeznaczenie, Ruda Śląska 2012

Autor wstępów do książek:

Izolda Kwiek: Gorzka miłość,  Tarnów 2011

Inicjator wydania i redaktor

1. Sylwia Mike: Brokatolandia; Wydawnictwo Bezkartek, Warszawa 2010 ISBN 978-83-62330-05-8

Korekta, uwagi redakcyjne, wstęp:

1. Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem. Przewodnik dla szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, koncepcja i opracowanie Maciej Makula, Ruda Śląska 2009; ISBN 978-83-7649-011-3

2. Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem. Przewodnik dla nauczycieli, koncepcja i opracowanie Aleksandra Barwicka, Ruda Śląska 2009; ISBN 978-83-7649-012-0

3. Jestem dzieckiem – mam swoje prawa. Przewodnik dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, koncepcja i opracowanie Maciej Makula, Ruda Śląska 2010 ;

4. Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem,  Poradnik dla wolontariuszy, opracowanie Piotr Golicz, Ruda Śląska 2011

Ważniejsze publikacje w wydawnictwach ciągłych:

1. Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Śląsk”, nr. 11/2008, Ankieta „Śląska”: Kodyfikacja gwar, czyli jak mówić i pisać po  śląsku

2. „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Głosy w dyskusji – o języku regionalnym, w: Śląsko godka. materiały z konferencji „Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język z 30 czerwca 2008 roku, pod redakcją Jolanty Tambor, Katowice 2008

3. Diabeł z Rudy. Wątki demoniczne w legendzie Karola Goduli, w: „Rudzki Rocznik Muzealny 2007” Ruda Śląska 2008

4. Demon Godula, publikacja na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego w Warszawie www.etnowampiry.pl, kwiecień 2009

5. Alfons Kuczera (1924-1971) w: „Rudzki Rocznik Muzealny” 2008. Tom XI

Osiągnięcia osobiste

Laureat I Nagrody Bonum Publicum, Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego w roku 2010, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu.

Działacz Obywatelski 2008 roku wybrany glosami internautów (II lokata) w I edycji  ogólnopolskiego plebiscytu na „Działacza Obywatelskiego” organizowanego przez jeden z największych serwisów internetowych www.Wiadomosci24.pl, przy udziale  portalu www. NGO.pl stworzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Patronat nad konkursem sprawował Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Wśród  kandydatów nominowanych do tytułu znalazło się 51  czołowych działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski.

Stypendysta Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie kultury w roku 2009.

Wyróżniony tytułem Honorowy Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2011).

Wyróżniony tytułem Lider Ochrony Informacji Niejawnych (2011).

Wyróżniony Złotą Odznaką Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2012).

Wyróżniony Koleżeńskim Wyróżnieniem Roku „Karlus” Polskiego Związku Filatelistów, Oddział w  Rudzie Śląskiej (2012).

Wyróżniony Patentem Asocjanta MBP (2012).

Wyróżniony honorowym dyplomem „Śląski Notgeld 2008”.

Wyróżniony tytułem Przyjaciela Gimnazjum nr 13 im. Roberta Schumana w Rudzie Śląskiej (2012).

Wyróżniony tytułem „Kreator Zmian”  przez władze samorządowe Rudy Śląskiej  w roku 2008.

Wyróżniony „Kryształową Rozetą” (2009) przez Redakcję „Rozrywki” z okazji 50-lecia Wydawnictwa, za opracowanie leksykonu „Vademecum Szaradzisty” i  inne publikacje przydatne szaradzistom.

VI miejsce w plebiscycie internetowym „Dziennikarz Obywatelski 2009”.

Nominowany do nagrody „Dziennikarz 2009 Roku” przez miesięcznik „Press”.

Laureat I nagrody w konkursie Regionalnej Izby Gospodarzącej w Katowicach  na hasło reklamujące Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2011).

Laureat 18 konkursów literackich, m. in. „Złotego Pióra” – I nagrody Komendanta Głównego Policji, w kategorii reportażu (Warszawa 1999) oraz „Niebieskie Pióro 2000” w kategorii poezja (Warszawa 2000). Wyróżnienie w Konkursie Literackim „W hołdzie Janowi Pawłowi II” (Ruda Śląska 2006); wyróżnienie w Konkursie na Wiersz Barbórkowy „Wiadomości Rudzkie” (2007), wyróżnienie w Konkursie na Wiersz Barbórkowy „Wiadomości Rudzkie” (2008, 2009, 2010); I miejsce w konkursie na wspomnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych (warszawa 2010).

Nagroda w konkursie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS:  20 lat społecznego działania. Pamiętniki polskich społeczników 50+, Katowice 2012.

Bohater Czerwca 2008 roku Gazety Wyborczej w Katowicach, za „Słownik gwar śląskich”.

Wymieniany w ponad 600 publikacjach prasowych (informacje, reportaże, polemiki, wywiady, recenzje).

Uczestnik wielu programów telewizyjnych m in. „Rozmowy w toku” (TVN), „Kawa czy herbata” (TVP1, „Miasto kobiet” (TVN Style), „Ludzie z pasją”, „Budzik kulturalny” (TV Sfera), TV Silesia, TV3 oraz audycji radiowych (PR III, Radio Katowice, Radio Flesz, Radio TOP, Radio eM).

Odznaczenia

Srebrny Krzyż Zasługi (1985)

Odznaka Za Zasługi dla Policji , brązowa (2005); srebrna (2011)

Medal Kamrat Rudzki

Kawaler Honorowej Szabli Kryminalistycznej (2003).

Brązowa Odznaka Pszociel Ślónskij Godki (2010)

Odznaka Honorowa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach (2010)

Złota Odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża

Noty biograficzne w opracowaniach encyklopedycznych

1. Who is who

2. Encyklopedia rozrywek umysłowych, Częstochowa 2009

3. Encyklopedia Policji, Warszawa 2011

Ważniejsze informacje na stronach internetowych:

www.podgorscy.info

www.rspop.org.pl

www.rtpd.eu

www.kreator.pnet.pl/krzyzowki/

www.kratka.pl

www.krzyzowki.net/varia/miscellanea

www.qualitycontent.pl (Słownik pojęć szaradziarskich)

Zainteresowania

Literatura piękna, literatura faktu, poezja, szaradziarstwo, kulinaria, ochrona przyrody, przeszłość i teraźniejszość Rudy Śląskiej oraz Śląska, ludzie rudzkiej kultury, etnologia ze szczególnym uwzględnieniem demonologii oraz obyczajów i obrzędów, paremiologia.

Zajęcia w czasie wolnym

Fotografowanie, wypoczynek na działce, zabawy z wnuczkami i psem Nutką. Zbiera ksiązki z dedykacjami i autografami oraz kalendarzyki kieszonkowe, turystka (posiadacz brązowej  Górskiej Odznaki Turystycznej, srebrnej i brązowej Odznaki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

Strażnik wolnych mediów, „Wiadomości Rudzkie” 12.12,2012.

Adam Podgórski na straży wolności wypowiedzi. Wybrała go Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NaszeMiastop.pl: 5.12.2012

MHS: , „Wiadomości Rudzkie” 7.11.2012

Adam Podgórski, „Federalistka”, Numer Specjalny 1/9/2012

Barbara i Adam Podgórscy spotkali się z czytelnikami „Mitologii śląskiej”, Wiadomości 24.pl ,13.09.2012

Demony, zabobony i inne upiory, „Wiadomości Rudzkie” 12.09.2012

Sandra Hajduk: O śląskich demonach słów kilka, „Wiadomości Rudzkie” 1.08.2012

Klaudia Kandzia: Neue Bűcher – fűr Się gelesen. Mitologia śląska, „Wochenblatt” 6-12.07.2012

Sebastian Brudys: Laury Adama K. Podgórskiego, „Biuletyn Informacyjny SEiRP’, czerwiec 2012

Odkrywca miejskich tajemnic- rozmowa z Adamem Podgórskim, RudaŚląska.com.pl, 01.06.2012

Bibliosy po raz szesnasty, „Wiadomości Rudzkie” 9.05.2012

AP: Wręczono  Zielone Czeki, „Wiadomości Rudzkie” 2.05.2012

(Mat): Zielone Czeki dla liderów, „Śląsk” V.2012

Superdziadkowie 2012, „Wiadomości Rudzkie” 25.04.2012

Adam K. Podgórski, dziennikarz W24, laureatem „Zielonego Czeku”, Wiadomości 24.pl , 24.04.2012

Zielone Czeki, w „Europerspektywy” 3/2102

Sebastian Brudys: Kamrat Rudzki dla Adama Podgórskiego, „Wiadomości 24.pl”, 2.03.2012

Mam jeszcze masę planów, „Wiadomości Rudzkie”, 29.02.2012

Kamrat rudzki, w: Wiadomości Rudzkie” 12.02.2012

ROD: Marzę o autografach Papieża i Dalajlamy, „Wiadomości Rudzkie” 18.01.2012

BAP: Kronika XX-lecia ZW SEiRP w Katowicach, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” XII 2011

Sebastian Brudys: Propagatorzy ekologii, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” XII 2011

Book-Top Silesia; „Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 1/2012

Targi Ksiązki w Katowicach; „Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 1/2012

Henryk Waniek: Mitologia in statu nascendi, ”Nowe Książki”, XII/2011

Przywiarki śląskich niedowiarków, „Śląsk”  11/2011

(jl): , „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” 27.10.2011

Joanna Oreł: Moja dusz leśnika dawała o sobie znać, „Dziennik Zachodni” 23.09.2011

ROD: Drzewa to fajna rzecz. Rozmowa z Adamem Podgórskim, „Wiadomości Rudzkie” 23.09.2011

ROD: O strzygach, utopcach i bebokach… , „Wiadomości Rudzkie” 31.08.2011

Joanna Oreł: Poznaj ”, „Dziennik Zachodni” 12.08.2011

Piotr Drzyzga: Mitologia śląska, „Gość Niedzielny”  17.07.2011

Barbara i Adam Podgórscy – pasjonaci malej ojczyzny, „Wiadomości 24.pl” 26.03.2011

MAKI: Diobły, święci i gwara, Dziennik Zachodni.  Tygodnik Powiatowy Mikołów”, 25.03.2011

Joanna Oreł: Ludzie z Rudy – kochają nie tylko od święta, „Dziennik Zachodni” 22.04.2011

Nagrody dla policyjnych memuarystow, „Biuletyn Informacyjny SEiRP”, 4/2010

Agnieszka Widera: Litery z przeszłości, „Dziennik Zachodni” 10.12.2010

Małgorzata Płaza: Tu jest ich całe życie, „Echo Powiśla” 17.09.2010

Rudzianie w Spodku, „Wiadomości Rudzkie”, 26.10.2010

Najlepiej  o Śląsku piszą gorole, „Gazeta Wyborcza” Katowice, 25.10,2010

Nagrody dla niezbędnych „Tygodnik Nadwiślański”, 17.09.2010

Nagroda dla społecznika, „Dziennik Zachodni”, 23.08.2010

Zdarzenia muzealne. komunikat Jury Bonum Publicum, w „Pismo Społeczno-Kulturalne Sandomierzanin „ VIII.2010

Sebastian Brudys: Emeryci policyjni docenieni na Targach Książki, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” XII 2011

Niecodzienny jubileusz, „Wiadomości Rudzkie” 27.10.2010

Pytajnik Lesława Adamczyka. Odpowiada red. Adam K. Podgórski, Wiadomości 24.pl, 21.06.2010

Grand Press 2009, w  miesięcznik „Press”, 1/2010

Piszemy o autorach Barbara i Adam Podgórscy, Wiadomości 24.pl. 10.12.2009

Łonacyć. Najpiękniejsze śląskie słowo, „Gazeta Wyborcza” 07.08. 2009

W.T.: Barbórkowe strofy, „Wiadomości Rudzkie”, 28. 01. 2009

Bohater czerwca. Barbara i Adam Podgórscy, „Gazeta Wyborcza” Katowice 31.12.2008

MaC: Ona z Łasku, on z Łowicza, „Goniec Górnośląski” 3.07.2008

TM:  Bohaterowie tygodnia. Barbara i Adam Podgórscy, „Gazeta Wyborcza” Katowice 20.06.2008

Karolina Markowska: Słownik gwar, „Wiadomości Rudzkie”, 18.06.2008

Tomasz Małkowski: Gorole popularyzują godkę, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.2008

Wybrali Rudę, „Dziennik Zachodni”, 17.04.2007

Marcin Mońka: Dobro narodowe, „Gazeta Wyborcza” Katowice 31.03.2006

Michał Wroński:   W poszukiwaniu śladów Mikołaja, „Dziennik Zachodni”, 9.12.2005

Karolina Aleksa: Kurczak z seksapilem, „Goniec Górnośląski”  6.07. 2005

Beata Wolańska: Gorące tamto lato, „Dziennik Zachodni” 16.05. 2005

Marek P. Górski: Pasje rodziny Podgórskich, Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”, grudzień 2004

Angelika Swoboda: Tajemnice dobrego brodacza, „Gazeta Wyborcza” Katowice 3. 12. 2004

Angelika Swoboda: Kocham ciebie, rybko złota, „Gazeta Wyborcza” Katowice 5. 11. 2004

Angelika Swoboda: Para poezją mieszana, „Gazeta Wyborcza” Katowice 5. 11. 2004

Angelika Swoboda: Mąż i żona książki piszą, „Metro” 5 – 7. 11. 2004

Marek Kowalka: Pisarze z zamiłowania, „Dziennik Zachodni”, 6.02. 2004

(mru): Pisanie z życia wzięte, „Dziennik Zachodni” 22.01.2003

(mru): Zawsze we dwoje, „Dziennik Zachodni”, 15.02.2002

Aleksandra Mruk: Święty z wyobraźni, „Dziennik Zachodni” 6. 12. 2001

Aleksandra Mruk: Taka zwykła zjawa „Dziennik Zachodni”, 07.06. 2001

Aleksandra Mruk: Orędownik chorych na miłość, „Dziennik Zachodni” 14.02.2001

Aleksandra Mruk:  Wosk, wiśnia i… mąż, „Dziennik Zachodni” 30. 11.2000

Przemysław Kacak: Mąż swojej żony, „Gazeta Policyjna” 23 – 30. VI. 2000

Dariusz Krawczyk: Policjant od … zakochanych, „Dziennik Zachodni” 14.02.2000

Literatura i prawo, „Obserwator Śląski” 7.10.1998

 

WYBRANE RECENZJE I OPINIE:

„Współcześni badacze demonologii słowiańskiej odtąd nie będą mogli obejść się bez odwołań się do wydanej po raz pierwszy w Polsce ‘Wielkiej księgi demonów’” [prof. L. N. Winogradowa, recenzja „Wielkiej księgi demonów polskich. Leksykonu i antologii demonologii ludowej”, w: „Slawjanowiedienije”, Moskwa 2008].

*

„Recenzowana pracę Barbary i Adama Podgórskich usytuować należy w rzędzie ukazujących się, poczynając od lat sześćdziesiątych, zagranicznych (zwłaszcza rosyjskich, ukraińskich, słowackich i serbskich) wydawnictw słownikowych poświęconych rejestracji różnorodnych wątków ludowych wierzeń mitologicznych, czyli tzw. ludowej mitologii niższej z poszczególnych rejonów Słowiańszczyzny. (…) Pragnę stwierdzić, iż zaprezentowane w pracy hasła stanowią rezultat żmudnych i trudnych poszukiwań w literaturze historycznej przedmiotu. W moim przekonaniu autorzy wydobyli na światło dzienne całą możliwą do odtworzenia panoramę wyobrażeń demonologicznych posiadających tak rodzimy rodowód, jak również stanowiących efekt zapożyczeń z kręgu kultur ludów ościennych (zwłaszcza wschodniosłowiańskich, germańskich, bałtopruskich czy ugrofińskich), Uważam, że praca Barbary i Adama Podgórskich stanowi publikację pionierską, albowiem jawi się jako pierwszy tak obszerny polskojęzyczny leksykon naszej rodzimej ludowej mitologii niższej [Dr. Leonard Pełka, Recenzja wydawnicza pracy Barbary i Adama Podgórskich pt. „Wielka księga demonów polskich” Warszawa 2004].

*

Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice 2005, Wydawnictwo KOS, ss. 560, autorstwa Barbary i Adama Podgórskich jest współcześnie najpełniejszym informatorem z zakresu polskiej demonologii ludowej, jako leksykon i antologia zarazem ukazuje też współczesny stan wiedzy z tego zakresu. Autorzy dali się już poznać czytelnikom publikując wcześniej wiele antologii, wademekum, rozmaitych poradników itp. Z ich licznych opracowań religioznawczo ciekawe są szczególnie: Andrzejkowe wróżby. Zwyczaje, obrzędy, przepowiednie (Wrocław 1999); Święty Walenty – patron zakochanych (Warszawa 2000), a przede wszystkim Encyklopedia demonów (Wrocław 2000). (…) Bez wątpienia recenzowana praca będzie poręcznym przewodnikiem dla wszystkich interesujących się demonologią ludową, tak etnologów i etnografów, jak też socjologów i kulturoznawców a także religioznawców” [Henryk Hoffmann, Instytut religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Polskie biesy, czorty, purtki, jędze i inne, w: „NOMOS” 55/56 (2006)].

*

„Recenzowany materiał zakwalifikowany winien być jako wybitna pozycja słownikowa z dziedziny religioznawstwa, zajmująca się motywami ludowymi, włościańskimi, wręcz – gminnymi, w wierzeniach i mitach obecnych od stuleci na teranie Europy Środkowej. Jest to praca o charakterze etnograficzno-historyczno-społecznym, napisana na podstawie przebogatej bibliografii i terenowych doświadczeń autorów. Jej kontekst jest wybitnie zamierzchły, historyczny i miniony.  Jednakże twórcom leksykonu udało się znaleźć liczne paralele – na które zwracają uwagę – elementów ludowo-regionalnych mitów ze współczesnymi problemami religijnymi i zjawiskami wierzeniowymi. Mimo monoreligijności społeczeństwa polskiego i 1000-letniej tradycji chrześcijaństwa na naszych ziemiach, zwracają uwagę bogate pozostałości starosłowiańskich wierzeń, mitów, klechd i baśni w dzisiejszych formach kultu, tak odległych w czasie i przestrzeni od pierwotnych archetypów. Autorzy – Barbara i Adam Podgórscy – to doświadczeni w tej dziedzinie twórcy. Mają na swoim koncie ponad 20 pozycji książkowych z dziedzin takich jak kultura masowa, kultura obyczajowo-obrzędowa czy popularno-naukowych bedekerów (np. Polski zielnik kulinarny, Święty Walenty – patron zakochanych). (…) Jak wspomniano we wstępie niniejszej relacji, Wielka księga demonów polskich jest dziełem znaczącym na polskim rynku. I to po dwakroć. Po pierwsze – zasługuje na uwagę ze względu na zakres i rozmiar pracy włożonej w jej przygotowanie oraz opracowanie, a po drugie – jako dzieło pionierskie i niekoherentne z komercyjnymi trendami rynku wydawniczego, jest tym bardziej godne polecenia, zarówno jako propozycja popularno-naukowa, jak i zgodna z kierunkami rozwoju kultury pop” [Dr Radosław S. Czarnecki, Barbara i Adam Podgórscy. Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005, ss. 560, w: „Przegląd Religioznawczy” 1/2005].

*

”Praca Barbary i Adama Podgórskich posiada charakter pionierski. To pierwsze w Polsce opracowanie ludowej demonologii, ujęte w formie leksykonu. To rodzaj kompendium z dotychczasowych źródeł –bibliografia przedmiotu jest w Polsce dość obszerna, ale nie została jeszcze skatalogowana w podobny sposób. Szczególną wartość posiadają zdobiące leksykon ilustracje, choć jak autorzy zaznaczyli, ze względu na ich niedobór, musieli się niekiedy wizerunkami podobnych istot demonicznych, występujących w innych krajach. Szczególna jednak wartość posiadają rysunki informatorów terenowych, pochodzące, przeważnie, z pierwszej połowy minionego wieku. Resztę ilustracji zaczerpnięto ze sztuki ludowej, a sięgniecie do klasyki malarstwa wskazuje na pewne trudności w zakresie pozyskiwania materiału badawczego. Całość jest naprawdę pięknie wydana – twarda oprawa, dobry papier, ilustracje niezbyt duże, ale czytelne. Leksykon poszerzony jest o wstęp autorów, który rzuca pewne światło na ich intencje i metody pracy. A lektura, jak na słownik, pasjonująca, prawdę powiedziawszy, to najciekawszy słownik, jaki czytałem. Czegóż można chcieć więcej” [Łukasz Orbitowski, Barbara i Adam Podgórscy – „Wielka księga demonów polskich”, strona internetowa „Carpe Noctem” 2005, http://www.carpenoctem.pl].

*„Praca Barbary i Adama Podgórskich winna być zakwalifikowana jako wybitna pozycja słownikowa z dziedziny religioznawstwa, zajmująca się motywami demoniczno-diabelskimi w wierzeniach i mitach obecnych od stuleci na terenie Europy Środkowej. (…)  Autorom udało się w sposób niezwykle trafny połączyć zainteresowanie jakie towarzyszy w ostatnich czasach problemom magii, okultyzmu, czarów czy demonologii z ponad tysiącletnia tradycją chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz mitologią i wierzeniami pradawnej Słowiańszczyzny.  Ta tradycja jest obecna – wbrew potocznym mniemaniom – cały czas w postaci współczesnych (i dawnych) klechd, baśni, mitów, w formach dzisiejszego kultu. Dawne archetypy religijno-mitologiczne trwają nadal w zmienionych tylko formach, postaciach czy prezentacjach kultu religijnego bądź ludowej pobożności (choć mało kto, poza specjalistami, wie o ich pochodzeniu) służąc jako żywe przykłady synkretyzmu religijnego i adaptacji wierzeń ludowych do zmieniającej się rzeczywistości. Tak więc charakter owego leksykonu, usystematyzowanego alfabetycznie w formie słownika, jest etnograficzno – historyczno – społeczny. Takiej ocenie sprzyja także popularnonaukowy kontekst tej książki. Oprócz tekstu Autorzy zamieścili tu ponad 200 ilustracji i rycin obrazujących ludowe wyobrażenia z zakresu twórczości demonologiczno-mitycznej. (…) Myślę, że traktując z jednej strony Wielką księgę demonów polskich jako element wielkich sporów światopoglądowych, które są obecne również z naszym kraju (widoczne na co dzień), a z drugiej traktując ją jako ważki element badań i prezentacji naszego narodowego światopoglądu (w perspektywie historycznej, religioznawczej, etnograficznej i społecznej), warto jest polecić Czytelnikom RES HUMANA tę interesującą i pożyteczna pozycję książkową” [Radosław S. Czarnecki, Moda na demony. Barbara i Adam Podgórscy. Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005, ss. 560, w: „Res Humana” 3/4 (82/93) 2006 r.].

*

Antologia B. i A. Podgórskich [Mitologia śląska] to kolejne i zarazem monumentalne dzieło  niezwykle zasłużonych dla regionu śląskiego działaczy społecznych, publicystów i dziennikarzy, autorów ponad 40 książek z dziedziny kultury masowej i obyczajowo-obrzędowej, przewodników, monografii i leksykonów. B. i A. Podgórscy to znani w regionie animatorzy i propagatorzy kultury ludowej Śląska (Górnego i Opolskiego). Znani i cenieni obywatele Rudy Śląskiej. (…) Ostatnim elementem na jaki warto zwrócić uwagę to spory udział gwary śląskiej, tak charakterystycznej dla regionu (i żywej), w treści opisowej Leksykonu. Znaczna część uzupełnień, zastosowana przez Autorów wobec terminów, pojęć, znaczeń w części zasadniczej, jest napisana autentycznym, ludowym, śląskim językiem, co przydaje wydaniu swoistego kolorytu i barwności.

Autorzy zapewniają, że opracowanie zawiera definicje wszystkich demonów śląskich dostępnych w literaturze wraz z wypisami. To kolejny handicap tej ciekawej, inspirującej i zajmującej nie tylko dla ekspertów i znawców kultury, pozycji. Uwagę przyciąga też staranne, opatrzone licznymi rycinami i reprodukcjami, wydanie Leksykonu. Warto stać się jego posiadaczem.

[Śląskie demony, Barbara i Adam PODGÓRSCY - MITOLOGIA ŚLĄSKA (Przywiarki słońskie), Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej, Wyd. KOS, Katowice 2011, ss. 560, autor: Radosław S. Czarnecki, „Res Humana” nr 4/2011, s. 44-45]

*

W książce są jednak treści mogące wzbogacić każdego czytelnika (…) i dla poszukujących poważnej wiedzy o ludowej kulturze Ślązaków będzie to z pewnością cenny pierwszy krok. Może lepiej spełniłyby tę rolę tłumaczenie niemieckich badaczy, tak aktywnych z początkiem XX wieku:  Richarda Kühnaua, Paula Drechslera czy Willa-Ericha Peuckerta. z dorobku których (w sposób nie zawsze uczciwy) chyłkiem korzystają badacze polscy. Ale na razie mamy, co mamy i bądźmy za to wdzięczni. Publikacja powstała dzięki stypendium przyznanego autorom przez Marszałka Śląskiego w 2009 r., a została wydana przez katowickie Wydawnictwo „Kos” (…).

[Henry Waniek: Mitologia in statu nascendi, w: „Nowe Książki” nr 12/2011]

*

B.i A.Podgórscy to społeczni działacze, propagatorzy wszystkiego co związane jest z kultura Śląska (Górnego i części Opolskiego), dziennikarze i publicyści, autorzy ponad 350 prac (różnej kategorii i formy), zwłaszcza dot. obrzędowości ludowej, folkloru, ekologii, historii etc. To ludzie bezpośrednio związani ze Śląskiem, mieszkańcy Rudy Śląskiej, silnie utożsamieni z regionalną, śląska kulturą, językiem, obyczajami i wierzeniami. Właśnie te wierzenia, a konkretnie – demonologia – są zasadnicza treścią tego wydawnictwa. Zawiera ono kilkaset terminów, pojęć, znaczeń, określeń na wszystko co wiąże się w jakikolwiek sposób z diabłami, demonami, czarownicami, wiedźmami itd., a spotykanych w folklorze, języku, obrzędach, kulturze, wierzeniach na Śląsku.

[Żródło „Mitologia śląska: http://pl.shvoong.com/society-and-news/culture/2182407-mitologia-%C5%9Bl%C4%85ska/#ixzz2H7n9NNlE, 05.07.2011]


Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij