Adam Kazimierz Podgórski

Urodzony w 1951 roku w Łowiczu.

Od 1976 roku mieszkaniec Rudy Śląskiej.

Autor książek, dziennikarz (ponad 5100 publikacji prasowych), fotoreporter, animator kultury, działacz obywatelski, dziennikarz obywatelski.

Laureat I Nagrody Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego w roku 2010, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu.

Odznaczony w 2014 r. medalem Zasłużony dla Tolerancji, przyznanym przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”.

Odznaczony w 2012 roku przez prezydent Miasta Rudy Śląskiej medalem Kamrat Rudzki, za działalność autorską, dziennikarską i obywatelską.

Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska (20140.

Odznaczony Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, za działalność autorską, dziennikarską i obywatelską. (2014).

Wyróżniony w XXVI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera (2015) za działalność na rzec zachowania i propagowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Górnego Śląska.

Autor książek Słownik gwar śląskich oraz Mitologia śląska, wyróżnionych I i III miejscem w plebiscycie Book-Top Silesia na kanon 50 najwartościowszych, zdaniem Ślązaków lektur, którego wyniki ogłoszono w 2011 roku, podczas Targów Książki w Katowicach.

Laureat nagrody „Zielonego Czeku”, przyznanej w 2012 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2009 roku.

Działacz Obywatelski 2008 roku wybrany glosami internautów (II lokata) w I edycji ogólnopolskiego plebiscytu na „Działacza Obywatelskiego”, organizowanego przez jeden z największych serwisów internetowych www.Wiadomosci24.pl, przy udziale  portalu www. NGO.pl, Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Nominowany do nagrody „Dziennikarz 2009 Roku” przez miesięcznik „Press”.

Laureat VI miejsca w plebiscycie internetowym „Dziennikarz Obywatelski 2009”.

Wyróżniony nagrodą Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych 2011, przyznaną przez Kapitułę Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

Nominowany  dwukrotnie, w 2011 i w 2012 roku do nagrody w Konkursie dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyróżniony tytułem Pro Library – Przyjaciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (2012) oraz Nagrodą Honorową BIBLIOS Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (2014).

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Wieści spod Dębu Goduli”.

Admin strony Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół  Drzew na witrynie Facebooka.

Admin strony Kuźnica Rudzka na witrynie Facebooka

Publikacja dedykowana: Anna Jach, Marek Podgórski: Na nadobną rocznicę XX lat pracy twórczej czyli cyklopowego wysiłku postaci rudzkich Barbary i Adama Podgórskich  za którymi stoją dzieła figlarne ale i pomnikowe dygresja tematyczna w kilku częściach pismem wygłoszona, Ruda Śląska –Szczecin 2014; ISBN 978-83-7867-095-7

Wymieniony w opracowaniach encyklopedycznych:

 • Who is Who w Polsce; hasło: Podgórski Adam Kazimierz,
 • Encyklopedia Policji, t. 1, Kielce 2011, s. 264, hasło: Podgórski Adam Kazimierz,
 • Encyklopedia rozrywek umysłowych, Częstochowa 2009, s. 486, hasło: Podgórscy Adam Kazimierz i Barbara.

Informacje osobowe:

Podinspektor Policji w stanie spoczynku. W latach 1987-2002 redaktor w Redakcji Czasopism Policyjnych Komendy Głównej Policji w Warszawie, w tygodnikach: „W Służbie Narodu”, „Gazeta Policyjna”, „Magazyn Kryminalny 997”.

Urodzony 6 października 1951 r., w Łowiczu.

Rodzice: Kazimierz i Władysława z Kałęckich.

Żona: Barbara z domu Fidler (1951); dzieci: Marek (1975), Anna (1977); wnuczki: Agnieszka (2001), Magdalena (2007), Aleksandra (2008); wnuczek Makary (2014).

Zamieszkały: 1952-1969 w Kożuchowie, 1969–1975 we Wrocławiu; 1975-1976 w Rudach Wielkich; 1976-2000 w Rudzie Śląskiej Halembie, od 2000 r. w Rudzie Śląskiej Wirku.

Wykształcenie średnie: technik leśnictwa; Technikum Leśne w Rogozińcu, matura 1970.

Wykształcenie wyższe: magister inżynier leśnictwa, Wydział Leśny – Akademia Rolnicza w Krakowie (1975).

Wykształcenie wojskowe: Szkoła Oficerów Rezerwy, Elbląg – Opole (1975-1976).

Studia podyplomowe:

 • Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (1977),
 • Studium Podyplomowe Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1980),
 • Studium Podyplomowe Zarządzania Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010).

Szkolenia specjalistyczne:

 • Szkoła Reprezentacji NGO (2012).
 • Szkoła Partycypacji Społecznej (2012).

Aktywność obywatelska i przynależność do organizacji pozarządowych:

 • Członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (od 2010); członek Zarządu GTL (od 14.12.2013), pełnomocnik Zarządu GTL ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury,
 • Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (od 1987),
 • Członek Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 2010),
 • Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów (od 2010),
 • Założyciel i przewodniczący zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (od 2003, do 2011); od 2011 do 2013 – członek RSPOP,
 • Honorowy Przewodniczy Zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (od 2011),
 • Założyciel i przewodniczący zarządu Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew (od 2006),
 • Współzałożyciel Forum Inicjatyw Kulturalnych (2006), członek do 2013 r.,
 • Członek Towarzystwa im. Karola Goduli (2005-2009),
 • Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Orzegowa (2007),
 • Członek sympatyk Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (od 2011),
 • Członek Ogólnopolskiego Policyjnego Klubu Literackiego „Niebieskie Pióro” w KGP w Warszawie (od 2003),
 • Członek Klubu Literackiego „Barwy” w Rudzie Śląskiej (od 2006),
 • Członek „Kawiarenki Literackiej” w Szkole Policji w Katowicach (2003-2010),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650-lecia Kochłowic (2010),
 • Rzecznik Prasowy Europejskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Wojska „Mars i Merkury”, Krąg Polska (2004-2010),
 • Członek honorowy, rzecznik prasowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (od 2004),
 • Rzecznik Prasowy Oddziału Południowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (od 2004),
 • Rzecznik Prasowy Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej (od 2003); od 2007 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji; od 2010. członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Rudzie Śląskiej (od 2006),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (od 2012),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS (od 2012),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Forum Pozarządowych Organizacji Ekologicznych Województwa Śląskiego, przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (od 2010),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Forum Ekologicznych NGO przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (od 2010),
 • Reprezentant Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew Organizacji Pożytku Publicznego w Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (od 2011),
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska (od 2012); członek do 2014,
 • Dziennikarz, autor około 4700 publikacji w około 70 tytułach prasowych. Współpracownik Tygodnika Społeczno-Kulturalnego „Wiadomości Rudzkie” (od 2003 roku); Tygodnika „Fakty Rudzkie” (2008-2009); Magazynu Społeczno – Kulturalnego „Twoja Ruda Śląska” (od 2010),
 • Redaktor Gazety Internetowej Wiadomości 24.pl od 2009; sklasyfikowany na 24 pozycji w rankingu popularności autorów, spośród ponad 40 tysięcy zarejestrowanych użytkowników,
 • Dziennikarz obywatelski w portalach internetowych: www.wiadomosci24.pl; www.ngo.pl; www.kronkarz.org.pl; www.Ruda Śląska.NaszeMiasto.pl;  www.rtpd.eu, www.rspop.org i innych portalach lokalnych,
 • Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, jako przedstawiciel organizacji pozarządowych (2012 – 2014).
 • Członek Zespołu Doradczo – Inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w Rudzie Śląskiej, w kadencjach: 2010-2012;  2013-2014; 2015- 2018.
 • Członek Zespołu Roboczego ds. Promocji, w powołanej przez marszałka województwa śląskiego  Radzie ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jako reprezentant mediów obywatelskich i organizacji pozarządowych (od 2010),
 • Realizator monitoringu funduszu korkowego w Rudzie Śląskiej w ramach projektu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (2011),
 • Realizator projektu „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” w województwie śląskim Obserwatorium Wolności Mediów w Polce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2012-2014),
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN), od I 2013.
 • Członek Obwodowej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (2014).
 • Rzecznik prasowy Społecznego Komitetu Organizacyjnego ds. Ufundowania i Nadania Sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach (2012 – 2014).
 • Kandydat na radnego do Rady Miasta Ruda Śląska w wyborach samorządowych w 1998, 2006, 2010, 2014 r.
 • Uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando 2014″.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego X Barbórkowego Konkursu Poetyckiego (2014).
 • Członek jury miejskiego konkursu recytatorskiego z okazji Dnia Ślónski Godki (Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego) 2013, 2014, 2015.
 • Darczyńca książek do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (około 200 tytułów), Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej (około 168 tytułów wydawnictw zwartych, 31 manuskryptów, 3 map i 3 CD), Biblioteki Śląskiej w Katowicach (około 50 tytułów) oraz Pierwszej Polskiej Biblioteki w Liverpoolu (około 130 tytułów). Darczyńca książek dla szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych w Rudzie Śląskiej i innych miastach.
 • Członek Obwodowej Komisji Referendalnej w referendum krajowym 2015.
 • Członek Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2015 r.

 

  Dorobek książkowy Adama Podgórskiego: 61 tytułów, 69 wydań:

  1. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Pantropy, kryptogramy, szarady : leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych, Gdynia 1994. ISBN 83-86260-00-9

  2. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Fiku-miku w pamiętniku : mała antologia poezji sztambuchowej, Łomża 1996. ISBN 83-85734-12-0

  3. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-86385-08-1; wydanie I.

  4. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-012-0; wydanie II

  5. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-108-9; wydanie III.

  6. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1997. ISBN 83-7249-141-0; wydanie IV.

  7. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-81-5; wydanie I

  8. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-75-0; wydanie II

  9. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród nowych wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-112-7; wydanie III

  10. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-86-1; wydanie I

  11. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-109-7; wydanie II

  12. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród życzeń okolicznościowych, walentynkowych, imieninowych, Wrocław 1998. ISBN 83-7249-109-7; wydanie III + dwa dodruki.

  13. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogrody radości : pieśni biesiadne, przysłowia, toasty, cytaty, Wrocław 1998. ISBN 83-87197-79-3

  14. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Ogród 1500 wierszyków do pamiętników : mała antologia poezji sztambuchowej, Wrocław1999. ISBN 83-87197-95-5

  15. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Amoreski, Wrocław1999. ISBN 83-7249-000-7

  16. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Andrzejkowie wróżby : zwyczaje, obrzędy, przepowiednie, Wrocław 1999. ISBN 83-7249-026-0

  17. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Vademecum szaradzisty, Poznań 1998. ISBN 83-87621-26-9

  18. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Encyklopedia demonów : diabły, diabełki, jędze, skrzaty, boginki… i wiele innych, Wrocław 2000. ISBN 83-7249-035-X

  19. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Święty Walenty – patron zakochanych, Warszawa 2000. ISBN 83-7255-554-0

  20. PODGÓRSKA, Anna ; PODGÓRSKI, Adam, Kalendarz przysłów : pogoda i imiona z kalendarza, Kęty 2000. ISBN 83-88524-02-X

  21. JACH, Anna ; PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek : sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych polskich, Kęty 2004. ISBN 83-89637-12-X

  22. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Toasty i pieśni biesiadne, Wrocław 2004. ISBN 83-7249-118-6

  23. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Polski zielnik kulinarny, Poznań 2004. ISBN 83-88841-74-2

  24. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Raport Rokity : encyklopedia baśniowych stworów, Wrocław 2004. ISBN 83-7248-124-0

  25. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam ; JACH, Anna, Kuchnia piwosza : zupy, sosy i przekąski, Białystok 2005. ISBN 83-7344-028-3

  26. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam ; JACH, Anna, Kuchnia piwosza : dania główne, Białystok 2005. ISBN 83-7344-029-1

  27. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam , Wielka księga demonów polskich : leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice 2005. ISBN 83-89375-40-0

  28. PODGÓRSKI, Adam K., Apetyt na miłość : kuchnia dla zakochanych, Katowice 2006. ISBN 83-7183-379-2

  29. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI Adam ; PODGÓRSKI Marek ; JACH Anna , Dobre piwo jako żywo : skarbczyk polskiego piwosza, Kęty 2006. ISBN 83-89637-56-1

  30. ADAMCZEWSKI, Piotr ; ŁĘCKA, Weronika ; PODGÓRSKI, Adam K. ; PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Marek ; SPADZIŃSKA –ŻAK, Elżbieta, Polska biesiadna ; 1000 pomysłów na udane przyjęcie czyli przepisy kulinarne, toasty i życzenia, biesiadny savoir-vivre, gry i zabawy towarzyskie, dowcipy i teksty piosenek, Katowice 2007. ISBN 978-83-7183-430-1

  31. PODGÓRSKA, Barbara ; PODGÓRSKI, Adam, Słownik gwar śląskich ; Godómy po naszymu, czyli po śląsku, Katowice 2008, ISBN 978-83-60528-54-9

  32. Podgórski, Adam K. (red.). Ruda a zielona: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 1. Ścieżki piesze. Ruda Śląska 2008.

  33. Podgórski, Adam K. (red.). Pomagajmy z sercem: poradnik – informator dla ofiar przestępstw i przemocy. Ruda Śląska 2009.

  34. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda a zielona: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 2. Trasy rowerowe. Ruda Śląska 2009.

  35. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda a zielona bis: trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 3. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-008-3.

  36. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Drzewa w pomniki zaklęte: drzewa pomnikowe Rudy Śląskiej. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-010-6.

  37. Podgórska, Barbara; Podgórski, Adam; Zając, Franciszek, Gałuszka, Krystian (red.). Przezacny żywot Świętego Wawrzyńca patrona bibliotekarzy, biedaków i innych także z okazji rocznic nadobnych wydany A.D. MMIX w mieście Ruda Śląska na Górnym Śląsku. Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-928622-4-6.

  38. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam; Judycki, Marek Wacław. Bernard Szczech i jego publikacje z lat 1974- 2009. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-928801-6-5.

  39. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Czułe wierszowanki dla kochanka i kochanki. SMS-y i wierszyki walentynkowe, rymowanki na koperty i pocztówki oraz dedykacje na fotografie. Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-00-3.

  40. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam . Ariady, kastalie, rzepki : vademecum szarad. Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-11-9.

  41. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Księga pięknych życzeń na uroczyste okazje. Katowice 2010. ISBN 978-83-7628-013-4

  42. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam ; Jach, Anna ; Podgórski, Marek. Z pamiętnika w twoje serce. Wierszyki i rymowanki okazjonalne. Katowice 2010. ISBN 978-83-7628-014-1

  43. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam (oprac.). Drzewa polskie : ogród wierszy o drzewach. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-028-1.

  44. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam (oprac.).Serce oddam kwiatom : ogród wierszy o kwiatach. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-029-8.

  45: Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam . Ogród najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Warszawa 2010. ISBN 978 -83 62330-17-1

  46. Podgórska, Barbara ; Podgórski Adam (red.). Ruda na zielono : trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy. Część 4. Ruda Śląska 2010. ISBN 978-83-7649-035-9

  47 Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Drzewa w pomniki zaklęte: drzewa pomnikowe Rudy Śląskiej. Część II. Ruda Śląska 2010. ISBN: 978-83-7649-036-6

  48. Podgórska, Barbara ; Podgórski, Adam. Mitologia śląska : przywiarki ślónskie : leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej. Wydawnictwo KOS, Katowice 2011. ISBN: 978-83-76-49-0410

  49. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Synagoga w Wirku. 1891-1939. Ocalona pamięć. RTPD, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-2-4

  50.  XV Rocznica. Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kobiet i Ich Rodzin. Opracowanie merytoryczne całości i reakcja: Barbara i Adam Podgórscy, Zabrze 2013

  51. Barbara i Adam Podgórscy: Gyburstagowo wycinanka za przyzwoleniem Benefisanta, Imć Marka Wacława Judyckiego, w Pałacu Donnersmarcków, w Bibliotece na Halembie, na chwałę Jego i radość obopólną, Roku Pańskiego MMXIII uskuteczniona, Ruda Śląska 2013.  ISBN 978-83-934188-4-8.

  52. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Rudzkie Betlejem. Kolędy i pastorałki z Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-5-5.

  53. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Synagoga w Wirku 1891-1939. Ocalona pamięć. Wydanie II zmienione, Ruda Śląska 2013. ISBN 978-83-934188-3-1.

  54. Barbara i Adam Podgórscy, Anna Jach, Marek Podgórski: Kto je i pije, ten dobrze żyje czyli rozkosze gardła i podniebienia w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych polskich, Ruda Śląska – Szczecin, 2014. ISBN 978-83-7867-075-9.

  55. Barbara i Adam Podgórscy: Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska – Szczecin 2014. ISBN 978-83-928622-0-8  ISBN 978-83-7867-085-8.

  56. Barbara i Adam Podgórscy: Serca jesienne, Ruda Śląska 2014. ISBN  978-83-7867-089-6.

  57. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Dwie strony wiersza. Antologia poetów rudzkich, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-6-2

  58. Barbara i Adam Podgórscy, Jakub Roter, Sebastian Brudys: Wincenty Janas. 1891-1919. W 95. rocznicę męczeńskiej śmierci, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-7-9.

  59. Barbara i Adam Podgórscy: Rudzkie limeryki ôroz inksze fiki-miki, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-9-3.

  60. Barbara i Adam Podgórscy: Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-8-6.

  61. Barbara i Adam Podgórscy: Serca jesienne, wydanie drugie zmienione, Ruda Śląska 2014. ISBN  978-83-7867-095-6.

  62. Barbara i Adam Podgórscy, inicjatywa i redakcja: Godulowe silva rerum, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-939616-1-0.

  63. Barbara i Adam Podgórscy: Patroni leśnych ostępów. Święci patroni łowiectwa i leśnictwa, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-8.

  64. Barbara i Adam Podgórscy : Pochodzenie i warianty nazwy Goduli, Historyczne nazewnictwo dzielnic Rudy Śląskiej 2, Ruda Śląska 2015 ISBN 978-83-939616-4-1

  65. Barbara i Adam Podgórscy: Pierniki świętego Mikołaja. legendy z Rudy Ślaskiej, Ruda Śląska 2015; ISBN 978-83-939616-6-5

  66. Barbara i Adam Podgórscy: Zielone lata. Wspomnienia z Technikum Leśnego w Rogozińcu. 1965-1970, Ruda Śląska 2015, ISBN 978-83-942212-1-8

  67. Barbara i Adam Podgórscy: Ocalony wizerunek. Synagoga w Wirku 1891 – 1939.  ISBN: 978-83-942212-2-5; 978-83-928622-9-1; Ruda Śląska 2015.

  68. Barbara i Adam Podgórscy: Pochodzenie, warianty i etymologia nazw Chebzia. Historyczne nazewnictwo dzielnic Rudy Śląskiej 3. ISBN: 978-83-942212-3-2, Ruda Śląska 12.

  69. Anna Stempnik, Barbara i Adam Podgórscy (Inicjatywa wydawnicza, koncepcja i redakcja): Rudzki strój ludowy, ISBN 978-83-939616-9-6, Ruda Śląska 2015

  70. Barbara i Adam Podgórski: Kukania. Kraina wiecznej szczęśliwości, ISBN 978-83-939616-8-9, Ruda Śląska 2016.

  71. Anna Stempnik, Barbara i Adam Podgórscy (Podgórscy (Inicjatywa wydawnicza, koncepcja i redakcja):): Śląski strój ludowy z Rudy, ISBN 978-83-942212-4-9, Ruda Śląska 2016.

  72. Barbara i Adam Podgórscy (zebrali i opracowali): Godulowe bajdy. Legendy o Karolu Goduli, ISBN: 978-83-942212-5-6; 978-83-928622-6-0, Ruda Śląska 2016.

  73. Barbara i Adam Podgórscy: Rogozinieckie remniscencje. 1965- 1970. ISBN 978- 83-942212-94-4: Ruda Śląska 2016.

  74. Barbara i Adam Podgórscy: Patroni leśnych ostępów. Święci protektorzy łowiectwa i leśnictwa, Wydanie 2. Zawadzkie 2017. ISBN 978-83-65443-18-2.

  Prace książkowe Adama Podgórskiego znajdują się w:

  • Bibliotece Narodowej w Warszawie – 62;
  • Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – 58;
  • Bibliotece Śląskiej w Katowicach – 69,
  • Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego – 32
  • Bibliotece Kongresu USA (The Library of Congress) w Waszyngtonie  – 5
  • oraz w bibliotekach: Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority w Jerozolimie; YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku; Instytutu Polskiego w Tel Aviwie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, Instytucie Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej i wszystkich innych bibliotekach wojewódzkich

   

  Prace jako źródła językowe:

  • Słownik gwar śląskich. Godómy po naszymu, czyli po śląsku [Katowice 2008] oraz Mitologia śląska czyli przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej [Katowice 2011] źródłem leksykalnym w: Słownik gwar śląskich, redaktor naukowy Bogusław Wyderka, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu;
  • Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych [Ruda Śląska – Szczecin 2014] źródłem leksykalnym w: Nazwy geograficzne Śląska. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, pod redakcją Stanisławy Sochackiej, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu.
  • Prace w Bibliografii Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk: 1. Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych [Ruda Śląska – Szczecin 2014]; Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany. Historyczne nazewnictwo dzielnic Rudy Śląskiej 1, [Ruda Śląska 2014], Pochodzenie i warianty nazwy Goduli, Historyczne nazewnictwo dzielnic Rudy Śląskiej 2, [Ruda Śląska 2015]; Pochodzenie, warianty i etymologia nazw Chebzia. Historyczne nazewnictwo dzielnic Rudy Śląskiej 3. [Ruda Śląska 2015]. https://onomastyka.ijp-pan.krakow.pl/index.php

   

  Wymieniony w pracach dyplomowych:

  1. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydzaiał  Nauk Polityczncych, Uniwerstytet Śląski w Katowicach:  Organizacje pożytku publicnzego jako forma aktywności spoelczęńtswa obywatelskiego na przykladzie Rudy Ślaskiej; Katoiwice 2011’.

  2, Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie: Zarządzanie organizacją pozarządową na przykładzie Rudy Śląskiej, Chorzów 2012.

  3. Uniwersytet Śląskie, Wyddział Fliloggiczny, Instytut  Bibliotekoznawstawa i Informacji Naukowej:  Bibliografia dzieł Barbary i Adama Podgórskich, Katowice 2016.

  4. Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut  Bibliotekoznawstawa i Informacji Naukowej:  Barbara i Adam Podgórscy. Bibliografia druków zwartych za lata 1994 – 2016, Katowice 2016

   

  Autor 16 publikacji w wydawnictwach zwartych:

  1.      I ja byłem żołnierzem, w: Dedykacje, opracowanie Władysław Iwaniec. Wydawnictwo MON, Warszawa 1986.

  2. Wybór tekstów z konkursu literackiego na piosenkę marszową i estradową. ZPW MSW, Warszawa 1984.

  3. Adam Fidler: Szakale w: Celowałem w serce.  Pitawal „Detektywa”. Warszawa 1991.

  4.      Przepisy klubowiczów, Warszawa 2004.

  5. „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język; materiały z konferencji w dniu 30 czerwca 2008 roku, Katowice 2009.

  6. „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Głosy w dyskusji – o języku regionalnym, w: Śląsko godka. materiały z konferencji „Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język z 30 czerwca 2008 roku, Zabrze 2009.

  7. Antologia. Najpiękniejsze śląskie słowa, Katowice 2010.

  8. O książkach i czytaniu. Zbiór cytatów, Wydawnictwo Bezkartek, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62330-36-2.

  9. Epitafia Godulowe, w: Karol Godula w 160 rocznicę śmierci, redakcja merytoryczna Michał Lubina, Ruda Śląska 2011 [ISBN  978-83-62702-01-5].

  10. Wspomnienia Dinozaura Poczciwego w: 20 lat społecznego działania. pamiętniki polskich społeczników 50+, Katowice 2012.

  11.    „Problemy podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Rudzie Śląskiej, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego”, w: Publikacja podsumowująca Projekt POKL 7.2.2 pn. Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej, Ruda Śląska 2012, ISBN 978-83-910645-9-7.

  12.    Kalendarium Godulowe, w: W kręgu Karola Goduli. Informacje i inspiracje dydaktyczne, Regionalny Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2012 [ISBN 978-83-88838-2].

  13.    Podania wierzeniowe w nauczaniu regionalizmu w: Miejsce „straszków śląskich” w programie nauczania. Korzyść czy przeszkoda, Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i edukatorów kultury, towarzyszące otwarciu wystawy laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego dla dzieci i młodzieży „Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”, Miejski dom Kultury „Południe” w Katowicach”, Katowice 2013.

  14. Barbara i Adam Podgórscy: Synagoga w Wirku, w: Moja Ruda, Ruda Śląska 2014 [ISBN 978-83-937769-1-7]

  15. Adam Podgórski: Zrazy cielęce z wiosennym farszem, w: Kalendarz „Rudzkie smaki 2015”, Ruda Śląska 2014.

  16. Adam K. Podgórski: Opinie o działalności Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, w: Agnieszka Korybczak-Michoń: Popularyzacja wiedzy o ochronie informacji niejawnych w 10-letniej działalności KSOIN; Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice 2015.

  Ważniejsze publikacje w wydawnictwach ciągłych:

  Straszki śląskie – możliwości wykorzystania śląskich podań wierzeniowych w edukacji regionalnej, w: „Forum Nauczycieli” nr 2 (53-54) 2014.

  Postać i dokonania Karola Goduli w edukacji regionalnej, w: „Forum Nauczycieli” nr 3 (55) 2014.

  Teatry szkolne metodą atrakcyjnego nauczania o regionie, na przykładzie zespołu teatralno-regionalnego Bombon, w: „Forum Nauczycieli” nr 1 (56) 2015.

  W przygotowaniu opracowania książkowe:

  • Nieprawdy i prawdy o Karolu Goduli,
  • Godulowe miscellanea,
  • Legendy świętego Mikołaja w tradycji polskiej,
  • Kuchnia staropolska i staroświecka. Leksykon z antologią,
  • Polskie obrzędy i obyczaje zaduszne,
  • Wróżby matrymonialne w polskim roku obrzędowym,
  • Pyrsk Ludkowie. Gawędy śląskie Romana Kordonia,
  • To i owo Rudzie Śląskiej,
  • Ruda Śląska, której nie ma,
  • Prasa w Rudzie Śląskiej,
  • Nazwy dzielnic Rudy Śląskiej – pochodzenie i przemiany,
  • Folklor Rudy Śląskiej,
  • Polski zielnik kulinarny. Kulinarne zastosowanie drzew, krzewów i krzewinek,
  • Śląskie podania wierzeniowe w edukacji regionalnej. Przewodnik dla nauczycieli regionalistów,
  • Radości z miłości na każdy dzień roku,
  • Encyklopedia rozrywek umysłowych,
  • Szwejkologia stosowana,
  • Kuchnia piwosza,
  • Golonki, gicze i nóżki na polskim stole,
  • Dynia w polskiej kuchni,
  • Kuchnia piekielna i kuchnia niebiańska.

  Pomysłodawca utworzenia E-biblioteki Kronik Rudzkich.

  Współautor, z Żoną Barbarą, 26 opracowań na prawach manuskryptu, w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej [MBP], Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej [MM] i Biblioteki Śląskiej w Katowicach [BS]:

  1. Bogusław Kubista „Kuba” 1963-1990, Ruda Śląska 2006 [MM; MBP].
  2. Georg Makosch. Miscellanea 2006, Ruda Śląska 2006 [MM; MBP].
  3. Urbarium des in der freyen Standesherschaff Beuthen und dem Kreise eben dieses Nahmens belegenen Ritterguthes Neudorff aufgenomen und errichtet von der per Commissoriale vom 20-ten Januar 1785 zu disem Ende allerhöchst angeordineten Königlichen Urbarien Commishions des Beuthen/chen Creises, Ruda Śląska 2007 [MM].
  4. Chronik der Antonienhütter Pfarrgemeinde, Ruda Śląska 2007 [MBP].
  5. Nieznany zapisek kronikarski Józefa Matury „Z przeszłości Orzegowa”, Ruda Śląska 2008 [MM].
  6. Dokument nadania Kuźnicy Starej z dnia 1 maja 1394 roku, Ruda Śląska 2008 [MM].
  7. Kalendarium Godulowe, Ruda Śląska 2008 [MM].
  8. Prawdziwa historia rodziny Wrobińskich, Ruda Śląska 2009 [MM; MBP].
  9. Brunon Absolon (1893-1940). przemysłowiec i patriota, Ruda Śląska 2009 [MM].
  10. Jana Stfeana Dworaka „650-lecie Orzegowa”.
  11. Alfonsa Kowalczyka „Przyczynki do monografii Orzegowa (do roku 1939)”, Ruda Śląska 2009.
  12. Irena Wrobińska–Michalik – postać zapoznana, Ruda Śląska 2009 [MBP].
   1. Kronika XX – lecia Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. 1990 – 2010, Katowice 2011.
  13. Ks. Alojzy Brzezina: Nazwy miejscowe Halemby i okolicy, Ruda Śląska 2013; [MM; MBP].
  14. Materiały różne ze spuścizny Henryka Buszmana I, Ruda Śląska 2013 [MM].
  15. Materiały różne ze spuścizny Henryka Buszmana II, Ruda Śląska 2013 [MM].
  16. Sześć prac dyplomowych słuchaczy WUML z roku 1973, Ruda Śląska 2013 [MM].
   1. Kronika Kopalni Bielszowice. Pierwsze, drugie i trzecie Powstania Śląskie w miejscowości Bielszowice oraz Akcja plebiscytowa w naszej miejscowości według Konrada Kozubka, Ruda Śląska 2013 [MBP].
  17. Anonimowe opracowanie o Karolu Goduli z II połowy XX wieku, Ruda Śląska 2013 [MM, MBP, BS].
  18. Publikacje prasowe dotyczące Karola Goduli, ze zbiorów własnych, Ruda Śląska 2013 [MBP; MM].
  19. Kserokopie materiałów archiwalnych dotyczących Kopalni Bielszowice, Ruda Śląska 2013 [MM].
  20. Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany, Ruda Śląska 2013 [MM; MBP; BŚ].
   1. Józefa Cząstki: Straty osobowe w szeregach powstańców śląskich, żołnierzy Września, Ruchu Oporu i kadry nauczycielskiej z terenu Rudy Śląskiej w okresie II wojny światowej, Ruda Śląska, 2014 [MM].
   2. Raport z monitoringu funduszu korkowego w mieście Ruda Śląska; Ruda Śląska 2012 [MBP; MM].
   3. Archiwalia godulowe, I: Ruda Śląska 2017  [MBP].
   4. Archiwalia godulowe, II: Ruda Śląska 2017 [MBP].

  Inicjator wydania i autor wstępów do książek:

  1. Prawda życia: Kresy, Syberia, Śląsk, w: Tadeusz Pawłuszko: Kresy, Syberia, Śląsk – bez nienawiści, Zabrze 2008.ISBN: 978-83-60540-79-4.

  2. Paleta śląskich baśni w: Irena Wrobińska-Michalik: Legendy rudzkie czyli opowieści których nigdzie indziej nie przeczytacie (wybór), Ruda Śląska 2008. ISBN: 978-83-924505-7-3.

  3. Marek Wacław Judycki: Między czernią a bielą, Ruda Śląska 2011.

  4. Krystyna Grunszel: Pokochać przeznaczenie, Ruda Śląska 2012. ISBN 978-83-934188-0-0.

  5. Jolanta Maria Dzienis: Mgnienie, Ruda Śląska 2014. ISBN 978-83-934188-7.

  6. Bernard Śmigała: Pomyndzy blokym a familokym. Wiyreckie wspóminki, Ruda Śląska 2015, ISBN: 978-83-939616-2-7

  7. Joanna i Krzysztof Szolc: Ludzie władzy miasta Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2015, ISBN 978-83-939616-5-8.

  8. Bernard Śmigała: Od stycznia do grudnia. Nasze zwyki i obrzyndy. Do rymu – po naszymu. Ruda Śląska 2015, ISBN 978-83-942212-0-1.,

  9. Jolanta Maria Dziens: Z zaczarowanej polany, Ruda Śląska 2016, ISBN 978-83-942212-7- 0

   

   

   

  Autor wstępów do książek:

  1. Izolda Kwiek: Gorzka miłość, Tarnów 2011.

  2. Izolda Kwiek: Jak dotyk słońca, Ruda Śląska 2014 (także korekta).

   

  Inicjator wydania i redaktor

  1. Sylwia Mike: Brokatolandia, Wydawnictwo Bezkartek, Warszawa 2010. ISBN 978-83-62330-05-8.

  2. Bernard Śmigała: Pomyndzy blokym a familokym. Wiyreckie wspóminki, Ruda Śląska 2015, ISBN: 978-83-939616-2-7

  3. Joanna i Krzysztof Szolc: Ludzie władzy miasta Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2015, ISBN 978-83-939616-5-8.

  4. Bernard Śmigała: Od stycznia do grudnia. Nasze zwyki i obrzyndy. Do rymu – po naszymu. Ruda Śląska 2015, ISBN 978-83-942212-0-1.

   

  Redaktor i korektor

  1. Joanna Golicz: Poradnik dla wolontariusza, Ruda Śląska, 2015, ISBN 978-83-7867-271-5.

  Korekta, uwagi redakcyjne, wstępy:

  1. Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem. Przewodnik dla szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, koncepcja i opracowanie Maciej Makula, Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-011-3.

  2. Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem. Przewodnik dla nauczycieli, koncepcja i opracowanie Aleksandra Barwicka, Ruda Śląska 2009. ISBN 978-83-7649-012-0.

  3. Jestem dzieckiem – mam swoje prawa. Przewodnik dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, koncepcja i opracowanie Maciej Makula, Ruda Śląska 2010.

  4. Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem,  Poradnik dla wolontariuszy, opracowanie Piotr Golicz, Ruda Śląska 2011.

  5. Izolda Kwiek: Jak dotyk słońca, Ruda Śląska 2014.

   

  Nota polecająca na okładce:

  Marcin Melon: Kōmisorz Hanusik, Kotōrz Mały 2014.

  Ważniejsze publikacje w wydawnictwach ciągłych:

  1. Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Śląsk”, nr. 11/2008, Ankieta „Śląska”: Kodyfikacja gwar, czyli jak mówić i pisać po  śląsku.

  2. „Kilka uwag nad ślonskom rzeczom” w: Głosy w dyskusji – o języku regionalnym, w: Śląsko godka. materiały z konferencji „Śląsko godka” – jeszcze gwara czy jednak już język z 30 czerwca 2008 roku, pod redakcją Jolanty Tambor, Katowice 2008.

  3. Diabeł z Rudy. Wątki demoniczne w legendzie Karola Goduli, w: „Rudzki Rocznik Muzealny 2007”, Ruda Śląska 2008.

  4. Demon Godula, publikacja na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego w Warszawie, www.etnowampiry.pl, kwiecień 2009.

  5. Alfons Kuczera (1924-1971) w: „Rudzki Rocznik Muzealny” 2008. Tom XI.

  6. „Forum Nauczycieli” 2 (53-54) 2014: Straszki śląskie – możliwość wykorzystania śląskich podań wierzeniowych w edukacji regionalnej.

  7. „Forum Nauczycieli” 3 (55) 2014: Postać i dokonania Karola Goduli w edukacji regionalnej.

  Udostępnienie informacji i merytoryczna konsultacja historyczna

  Historyczna mapa Rudy Śląskiej, Opracowanie Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 2013.

   

  Ważniejsze publikacje w Internecie na witrynie http://www.podgorscy.info/:

  1. Barbara i Adam Podgórscy: Domowe nalewki i likiery. Wspominki o dawnych czasach, Ruda Śląska 2007, dokument PDF.

  2. Składki członkowskie w organizacjach pozarządowych w aspekcie prawnym aksjologicznym i prakseologicznym, 2010.

  3. Raport z monitoringu funduszu korkowego w mieście Ruda Śląska; Ruda Śląska 2012.

  4. Barbara i Adam Podgórscy, Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany, Ruda Śląska 2013 (e-book).

  5. Łask na starych widokówkach, 2010 (e-book).

  6. Epitafia Godulowe (e-book).

  7. Kalendarium Godulowe 1748 – 2008.

  8. Kiedy ulice Absolona i Hegenscheidta?

  9. Kłopoty z Rudą (I). Kiedy i skąd się wzięła?

  10.    Kłopoty z Rudą (II). O nazwie.

  11.    Kłopoty z Rudą (III). O nazwie i powierzchni.

  12.    Templariusze w Rudzie, czyli skąd się biorą mity?

  13.    Najdawniejsze demony śląskie.

  14.    O irwiszach i ziemnych skarbnikach.

  15.    Pierwsze historycznie udokumentowane UFO nad Polską.

  16.    Staropolskie rebusy Grodzieńskiego.

  17.    Żmirłacz walizkowiec.

   

  Osiągnięcia osobiste

  • Laureat I Nagrody Bonum Publicum, Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego w roku 2010, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu.
  • Działacz Obywatelski 2008 roku wybrany glosami internautów (II lokata) w I edycji  ogólnopolskiego plebiscytu na „Działacza Obywatelskiego” organizowanego przez jeden z największych serwisów internetowych www.Wiadomosci24.pl, przy udziale  portalu www. NGO.pl stworzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Patronat nad konkursem sprawował Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Wśród  kandydatów nominowanych do tytułu znalazło się 51 czołowych działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski.
  • Stypendysta Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie kultury w roku 2009.
  • Wyróżniony tytułem Honorowy Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2011).
  • Wyróżniony tytułem Lider Ochrony Informacji Niejawnych (2011).
  • Wyróżniony Złotą Odznaką Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2012).
  • Wyróżniony Podziękowaniem z okazji X lat Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (2012).
  • Wyróżniony Koleżeńskim Wyróżnieniem Roku „Karlus” Polskiego Związku Filatelistów, Oddział w Rudzie Śląskiej (2012).
  • Wyróżniony Patentem Asocjanta M&B&P18 (2012).
  • Wyróżniony honorowym dyplomem „Śląski Notgeld 2008”.
  • Wyróżniony tytułem Przyjaciela Gimnazjum nr 13 im. Roberta Schumana w Rudzie Śląskiej (2012).
  • Wyróżniony tytułem Przyjaciela Przedszkola przez Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej (2013).
  • Wyróżniony tytułem Przyjaciela Przedszkola przez Miejskie Przedszkole nr 39 w Rudzie Śląskiej (2014).
  • Wyróżniony tytułem „Anioła Wolontariatu” w Rudzie Śląskiej w latach:  2011; 2014.
  • Wyróżniony tytułem „Kreator Zmian” przez władze samorządowe Rudy Śląskiej w roku 2008.
  • Wyróżniony „Kryształową Rozetą” (2009) przez Redakcję „Rozrywki” z okazji 50-lecia Wydawnictwa, za opracowanie leksykonu „Vademecum Szaradzisty” i inne publikacje przydatne szaradzistom.
  • Laureat VI miejsca w plebiscycie internetowym „Dziennikarz Obywatelski 2009”.
  • Nominowany do nagrody „Dziennikarz 2009 Roku” przez miesięcznik „Press”.
  • Laureat I nagrody w konkursie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na hasło reklamujące Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2011).
  • Laureat 19 konkursów literackich, m. in. „Złotego Pióra” – I nagrody Komendanta Głównego Policji, w kategorii reportażu (Warszawa 1999) oraz „Niebieskie Pióro 2000” w kategorii poezja (Warszawa 2000). Wyróżnienie w Konkursie Literackim „W hołdzie Janowi Pawłowi II” (Ruda Śląska 2006); wyróżnienie w Konkursie na Wiersz Barbórkowy „Wiadomości Rudzkie” (2007), wyróżnienie w Konkursie na Wiersz Barbórkowy „Wiadomości Rudzkie” (2008, 2009, 2010).
  • I miejsce w konkursie na wspomnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (Wa rszawa 2010); nagroda w konkursie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS: 20 lat społecznego działania. pamiętniki polskich społeczników 50+, Katowice 2012.
  • „Bohater Czerwca 2008”  Gazety Wyborczej w Katowicach, za „Słownik gwar śląskich”.
  • Nagrodzony I nagrodą przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Warszawie za aktywność w nadsyłaniu materiałów do Biuletynu Informacyjnego SEiRP w roku 2915 (Uchwała ZG SEiRP 8/2016).
  • Wymieniany w ponad 600 publikacjach prasowych (informacje, reportaże, polemiki, wywiady, recenzje.).
  • Uczestnik wielu programów telewizyjnych m in. „Rozmowy w toku” (TVN), „Kawa czy herbata” (TV1), „Miasto kobiet” (TVN Style), „Ludzie z pasją”, „Budzik kulturalny” (TV Sfera), TV Silesia, TV3 oraz audycji radiowych (PR III, Radio Katowice, Radio Flesz, Radio TOP, Radio eM).

   

  Odznaczenia

  • Srebrny Krzyż Zasługi PRL (1985),
  • Odznaki Za Zasługi dla Policji; brązowa (2005); srebrna (2011),
  • Medal Zasłużony dla Tolerancji (2014),
  • Złota Honorowa Odznaka Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2014),
  • Medal Kamrat Rudzki (2012),
  • Kawaler Honorowej Szabli Kryminalistycznej (2003),
  • Brązowa Odznaka Pszociel Ślónski Godki (2010),
  • Srebrna Odznaka Pszociel Ślónski Godki (2014)
  • Odznaka Honorowa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach (2010),
  • Złota Odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • Odznaka Za Wybitne Osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (2013).

   

  Ważniejsze informacje na stronach internetowych:

  www.podgorscy.info

  www.rspop.org.pl

  www.rtpd.eu

  www.kreator.pnet.pl/krzyzowki/

  www.kratka.pl

  www.krzyzowki.net/varia/miscellanea

  www.qualitycontent.pl (Słownik pojęć szaradziarskich)

   

  Zainteresowania:

  Literatura piękna, literatura faktu, poezja, szaradziarstwo, kulinaria, ochrona przyrody, przeszłość i teraźniejszość Rudy Śląskiej oraz Górnego Śląska, ludzie rudzkiej kultury, etnologia ze szczególnym uwzględnieniem demonologii oraz obyczajów i obrzędów, etnobotanika, paremiologia, filatelistyka.

   

  Zajęcia w czasie wolnym:

  Fotografowanie, wypoczynek na działce, spacery i zabawy z wnuczętami i psem Nutką, grzybobranie. Zbiera książki z dedykacjami i autografami (aktualnie kolekcja liczy 651 książek), kalendarzyki kieszonkowe (listkowe) oraz beznominałowe karty pocztowe z wizerunkami i autografami znanych rudzian. Uprawia turystykę (posiadacz brązowej Górskiej Odznaki Turystycznej, srebrnej i brązowej Odznaki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego).

  Wybrana bibliografia:

  Nagrody Glogera rozdane, w: www.lomza.pl, 16.10.2015

  (RP): Rodowita łaskowianka rozkochana w Śląsku, w: „Panorama Łaska” nr 8/2015

  Krzysztof Karwat: Karol Godula czy Karl Godulla?, „Dziennik Zachodni”, 6.02.2015

  Lider Roku 2014 w Rudzie Śląskiej, „Dziennik Zachodni” 23.01.2015; 30.01.2015, 6.02,2015

  Z rudzkim smakiem w Nowy Rok, „Wiadomości Rudzkie”, 14.01.2015

  Edyta Golisz: Miał być tylko żart, jest prawdziwa miłość, „Poradnik Domowy” 2/2015

  Michał Nowak: To smaczni laureaci. Rudzkie smaki. „Dziennik Zachodni”,. 2.01.2015

  10 najlepszych dziennikarzy obywatelskich Wiadomości24, Wiadomości 24.pl 29.12.2014

  Moja Ruda, „Wiadomości Rudzkie” 10.12.2014

  Rudzianie odznaczeni w Warszawie, , www.rudaslaska.pl, 27.11.2014

  Ludzie z powołaniem, www.rudaslaska.pl, 26.11.2014

  Zasłużeni dla Tolerancji, „Przegląd”, nr 48/2014

  Mieszkańcy Rudy Śląskiej odznaczeni Medalem dla Tolerancji „Wirtualny Sztetl” 21.11.2014

  Przyznano medale Zasłużony dla Tolerancji, „Wirtualny Sztetl” 21.11.2014

  Entuzjaści, pasjonaci, hobbiści, „Dziennik Zachodni”, 21.11.2014

  Michał Nowak: Nie będzie nas, będzie las buków, „Dziennik Zachodni” 29.10.2014

  Upamiętniono synagogę w Wirku, „Wirtualny Sztetl” 26.10.2014

  Rocznicowe chwile wzruszeń, „Wiadomości Rudzkie”, 17.09.2014.

  Michał Nowak: Jak oni przajom tymu naszymu miastu, „Dziennik Zachodni”,  5.09.2014

  Kolejni Zasłużeni, „Wiadomości Rudzkie”, 3.09.2014.

  Michał Nowak:  Los nauczyciela z Rudy, „Dziennik Zachodni” 14.08.2014

  Anna Jach: Ruda Śląska: Benefis Barbary i Adama Podgórskich, www.wiadomosci24.p. 12.06.2014

  „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”, 8.05.2014: Ruda Śląska ma antologię swoich poetów. Różne strony leksykonu.

  Piszą od 20 lat, „Wiadomości Rudzkie”, 21.05.2014

  „Dziennik Zachodni” 16.05.2014:  Zwycięski przepis kwietnia. wygrał Adam Podgórski

  Pisarski jubileusz, www.rudaslaska.pl, 15.05.2014

  Monika Herman-Sopniewska: Bibliosy przyznane, „Wiadomości Rudzkie”, 14,05.2014

  IM: Mamy smak kwietnia, „Wiadomości Rudzkie”, 14,05.2014

  Isabella Degen: Polski rekord Guinnesa. Książka Podgórskich z Rudy Śląskiej, www.wiadomosci24.pl 11.05.2014

  • „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”, 8.05.2014: Nazw pokrętne dzieje. Nowe „dziejowe” publikacje o Rudzie Śląskiej
  • Anna Jach: Górny Śląsk. Rudzki rekord Guinnesa, www.wiadomosci24.pl, 9.04.2014
  • Rekordowa książka z Rudy Śląskiej, http://rekordyguinessa.pl/ rekordowa-ksiazka-rudy-slaskiej/, 23.04.2014,
  • Anna Jach: Bytom. W Muzeum Górnośląskim o synagodze wireckiej,www.wiadomosci24.pl,18.03.2014
  • „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”, 6.03.2014: Rodzinne wydawnictwo. Muzeum prezentuje 20 lat pracy twórczej rudzkich społeczników.
  • Anna Jach: Prezentacja dorobku autorskiego Barbary i Adama Podgórskich, www.wiadomosci24.pl, 4.03.2014
  • Anna Jach: Filatelium podgorensis, www.wiadomosci24.pl, 4.03.2014
  • Joanna Oreł: Pocztówka, która obiegła świat i wróciła do Rudy Śląskiej, pomogła w odkryciu historii synagogi w Wirku, „Dziennik Zachodni”  22-23.02.2014,
  • Joanna Oreł: Godula i jego tajemnice. Czego dowiedział się Adam Podgórski? „Dziennik Zachodni”, 21.02.2014,
  • Joanna Oreł: 180 lat temu Karol Godula kupował długi. Jeden z dokumentów mówi o 2 tys. talarów, „Dziennik Zachodni”, 19.02.2014,
  • Katarzyna Bereta: GTL. Będzie to kadencja trudna i burzliwa, „Śląsk”, 1/2014,
  • Anna Jach:  Rudzianie w Dąbrowie Górniczej, www.wiadomosci24.pl, 26.01.2014,
  • Anna Jach: Rudzcy regionaliści w Chorzowie, www.wiadomosci24.pl, 17.01.2014,
  • Monika Chruścińska-Dragan: Godka nam się spodobała, piszemy słownik gwary, „Dziennik Zachodni. Magazyn”, 20.12.2013,
  • Monika Chruścińska-Dragan: Przyjechali i pokochali naszą ziemie. Za gościnność, porządek, kult rodziny i pracy. Tu mają domy, „Dziennik Zachodni”, 20.12.2103,
  • Sebastian Brudys: W Wirku była synagoga. Rudzianie pamiętają, „Wirtualny Sztetl”, 12.12.2013,
  • Joanna Oreł: Czym jest patriotyzm, „Dziennik Zachodni”, 15.10.2013,
  • Śląskie biesiadowanie na bogatą tradycję, Gazeta Wyborcza. Katowice, 20.09.2103,
  • Krystian Gałuszka: Meluzyna, „Śląsk”, nr 1/2013,
  • Strażnik wolnych mediów, „Wiadomości Rudzkie”, 12.12.2012,
  • Adam Podgórski na straży wolności wypowiedzi. Wybrała go Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NaszeMiastop.pl, 5.12.2012,
  • MHS: W podróży do Chin i Mongolii, „Wiadomości Rudzkie”, 7.11.2012,
  • Adam Podgórski, „Federalistka”, Numer Specjalny, 1.9.2012,
  • Barbara i Adam Podgórscy spotkali się z czytelnikami „Mitologii śląskiej”, Wiadomości 24.pl,13.09.2012,
  • Demony, zabobony i inne upiory, „Wiadomości Rudzkie”, 12.09.2012,
  • Sandra Hajduk: O śląskich demonach słów kilka, „Wiadomości Rudzkie”, 1.08.2012,
  • Klaudia Kandzia: Neue Bűcher – fűr Się gelesen. Mitologia śląska, „Wochenblatt”, 6-12.07.2012,
  • Sebastian Brudys: Laury Adama K. Podgórskiego, „Biuletyn Informacyjny SEiRP’, czerwiec 2012,
  • Odkrywca miejskich tajemnic. Rozmowa z Adamem Podgórskim, RudaŚląska.com.pl, 01.06.2012,
  • Bibliosy po raz szesnasty, „Wiadomości Rudzkie”, 9.05.2012,
  • AP: Wręczono  Zielone Czeki, „Wiadomości Rudzkie”, 2.05.2012,
  • (Mat): Zielone Czeki dla liderów, „Śląsk”, V 2012,
  • Superdziadkowie 2012, „Wiadomości Rudzkie”, 25.04.2012,
  • Adam K. Podgórski, dziennikarz W24, laureatem „Zielonego Czeku”, Wiadomości 24.pl, 24.04.2012,
  • Zielone Czeki, „Europerspektywy”, nr 3/2102,
  • Sebastian Brudys: Kamrat Rudzki dla Adama Podgórskiego, „Wiadomości24.pl”, 2.03.2012,
  • Mam jeszcze masę planów, „Wiadomości Rudzkie”, 29.02.2012.
  • Kamrat rudzki, w: Wiadomości Rudzkie” 12.02.2012,
  • ROD: Marzę o autografach Papieża i Dalajlamy, „Wiadomości Rudzkie”, 18.01.2012,
  • BAP: Kronika XX-lecia ZW SEiRP w Katowicach, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”, XII 2011,
  • Sebastian Brudys: Propagatorzy ekologii, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”, XII 2011,
  • Book-Top Silesia, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 1/2012,
  • Targi Książki w Katowicach; „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 1/2012,
  • Henryk Waniek: Mitologia in statu nascendi, ”Nowe Książki”, XII/2011,
  • Przywiarki śląskich niedowiarków, „Śląsk”, 11/2011,
  • Joanna Oreł: Moja dusz leśnika dawała o sobie znać, „Dziennik Zachodni”, 23.09.2011,
  • ROD: Drzewa to fajna rzecz. Rozmowa z Adamem Podgórskim, „Wiadomości Rudzkie”, 23.09.2011,
  • ROD: O strzygach, utopcach i bebokach…, „Wiadomości Rudzkie”, 31.08.2011,
  • Piotr Drzyzga: Mitologia śląska, „Gość Niedzielny”, 17.07.2011,
  • Barbara i Adam Podgórscy – pasjonaci malej ojczyzny, „Wiadomości 24.pl”, 26.03.2011,
  • MAKI: Diobły, święci i gwara, Dziennik Zachodni.  Tygodnik Powiatowy Mikołów”, 25.03.2011,
  • Joanna Oreł: Ludzie z Rudy – kochają nie tylko od święta, „Dziennik Zachodni”, 22.04.2011,
  • Nagrody dla policyjnych memuarystow, „Biuletyn Informacyjny SEiRP”, 4/2010,
  • Agnieszka Widera: Litery z przeszłości, „Dziennik Zachodni”, 10.12.2010,
  • Małgorzata Płaza: Tu jest ich całe życie, „Echo Powiśla”, 17.09.2010,
  • Rudzianie w Spodku, „Wiadomości Rudzkie”, 26.10.2010,
  • Najlepiej o Śląsku piszą gorole, „Gazeta Wyborcza”, 25.10.2010,
  • Nagrody dla niezbędnych, „Tygodnik Nadwiślański”, 17.09.2010,
  • Nagroda dla społecznika, „Dziennik Zachodni”, 23.08.2010,
  • Zdarzenia muzealne. Komunikat Jury Bonum Publicum, w: „Pismo Społeczno-Kulturalne Sandomierzanin”, VIII 2010,
  • Sebastian Brudys: Emeryci policyjni docenieni na Targach Książki, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”, XII 2011,
  • Niecodzienny jubileusz, „Wiadomości Rudzkie”, 27.10.2010,
  • Pytajnik Lesława Adamczyka. Odpowiada redaktor Adam K. Podgórski, Wiadomości 24.pl, 21.06.2010,
  • Grand Press 2009, w  miesięcznik „Press”, nr 1/2010,
  • Piszemy o autorach Barbara i Adam Podgórscy, Wiadomości 24.pl, 10.12.2009,
  • Łonacyć. Najpiękniejsze śląskie słowo, „Gazeta Wyborcza”, 07.08.2009,
  • W.T.: Barbórkowe strofy, „Wiadomości Rudzkie”, 28.01.2009,
  • Bohater czerwca. Barbara i Adam Podgórscy, „Gazeta Wyborcza”, 31.12.2008,
  • MaC: Ona z Łasku, on z Łowicza, „Goniec Górnośląski” 3.07.2008,
  • TM:  Bohaterowie tygodnia. Barbara i Adam Podgórscy, „Gazeta Wyborcza”, 20.06.2008,
  • Karolina Markowska: Słownik gwar, „Wiadomości Rudzkie”, 18.06.2008,
  • Tomasz Małkowski: Gorole popularyzują godkę, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.2008,
  • Wybrali Rudę, „Dziennik Zachodni”, 17.04.2007,
  • „Tygodnik Zamojski” 11.04.2007: Miłość na dwa głosy cz. I,
  • „Tygodnik Zamojski” 18.04.2007: Miłość na dwa głosy cz. II,
  • „Tygodnik Zamojski” 25.04.2007: Miłość na dwa głosy cz. III,
  • Marcin Mońka: Dobro narodowe, „Gazeta Wyborcza”, 31.03.2006,
  • Michał Wroński: W poszukiwaniu śladów Mikołaja, „Dziennik Zachodni”, 9.12.2005,
  • Karolina Aleksa: Kurczak z seksapilem, „Goniec Górnośląski”,  6.07.2005,
  • Beata Wolańska: Gorące tamto lato, „Dziennik Zachodni”, 16.05.2005,
  • Marek P. Górski: Pasje rodziny Podgórskich, „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”, grudzień 2004,
  • Angelika Swoboda: Tajemnice dobrego brodacza, „Gazeta Wyborcza”, 3.12.2004,
  • Angelika Swoboda: Kocham ciebie, rybko złota, „Gazeta Wyborcza”, 5.11.2004,
  • Angelika Swoboda: Para poezją mieszana, „Gazeta Wyborcza”, 5.11.2004,
  • Angelika Swoboda: Mąż i żona książki piszą, „Metro”, 5-7.11.2004.
  • Marek Kowalka: Pisarze z zamiłowania, „Dziennik Zachodni”, 6.02.2004,
  • (mru): Pisanie z życia wzięte, „Dziennik Zachodni”, 22.01.2003,
  • (mru): Zawsze we dwoje, „Dziennik Zachodni”, 15.02.2002,
  • Aleksandra Mruk: Święty z wyobraźni, „Dziennik Zachodni”, 6.12.2001,
  • Aleksandra Mruk: Taka zwykła zjawa, „Dziennik Zachodni”, 07.06.2001,
  • Aleksandra Mruk: Orędownik chorych na miłość, „Dziennik Zachodni”, 14.02.2001,
  • Aleksandra Mruk: Wosk, wiśnia i… mąż, „Dziennik Zachodni”, 30.11.2000,
  • Przemysław Kacak: Mąż swojej żony, „Gazeta Policyjna”, 23-30 VI 2000,
  • Dariusz Krawczyk: Policjant od… zakochanych, „Dziennik Zachodni”, 14.02.2000,
  • Literatura i prawo, „Obserwator Śląski” 7.10.1998.

  Wybrane recenzje i opinie

  * Przyszli Podgórscy! Przywrócili starym nazwom krążenie w krwiobiegu głosek i liter. Nie pominęli, rzecz jasna, nazw współczesnych, funkcjonujących w obiegu oficjalnym, ale ja niecierpliwie czekałem na te zwyczajowe, stare, z patyną chwil odległych, z kurzem – zdawałoby się – wiecznego zapomnienia. Ale tam! Czekałem…, przecież nie sam, bo i Marcin czekał, kiery miyszkoł przi Slavii, ale tak bliżyj Hollywoodu i Dana, co to z łokna patrzała na Dołki, i Marek, kiery się przekludzioł blisko Kokotka. Czekoł tyż Staszek, co łod lot miyszko… – i tera wom niy powiym – abo na Karckolaniji, abo już na Klachowcu, bo to tak, na granicy. Czekają Marysie, Erwiny, Karliki, Stefki, Adzie i Józki, z Kafałzu, ze Staryj Kuźnice, z Hugobergu, z Ryndorfa, z Werdonu i z Pioskow. Bo te nazwy, to ich całe życie: dzieciństwo, dorosłość, starość. To życie ich matek i ojców, i starzikow, i starzików starzikow i całego łańcucha pokoleń, którzy własną egzystencją i trudem tworzyli nasze, dzisiejsze miasto Rudę Śląską. Oswajając i nazywając bliższe i dalsze okolice, aby były swojskie, aby nie budziły lęku, aby ułatwiały wzajemne więzi i relacje społeczne. To w ich imieniu, imieniu minionych i obecnych pokoleń, znanych mi i nieznanych ludzi, ale i raz jeszcze, w imieniu własnym, praskom tom myckom ło ziymia, Barbaro i Adamie! [Jan Wyżgoł, nauczyciel, polonista, poeta, animator kultury; fragment opinii . przedwydawniczej pt Przeszłość z nazw odzyskana, w: Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, [Ruda Śląska – Szczecin 2014].

  * W moim odczuciu ogromną zaletą książki jest jej bezstronność. Autorzy nie patrzą na „sprawę śląską” przez pryzmat polskości, niemieckości, nie biorą też strony autonomistów. W sposób bezstronny wymieniają wszystkie nazwy, do których dotarli, bez względu na ich rodowód – polski, niemiecki czy gwarowy. To po prostu rzetelne opisanie skomplikowanego nazewnictwa terenów dzisiejszej Rudy Śląskiej, gdzie – podobnie jak na całym Górnym Śląsku – od dawien dawna ścierały się interesy polskie i niemieckie. Zastanawiająca jest fascynacja autorów Rudą Śląską i Śląskiem w ogólności. Oboje pochodzą bowiem z odległych rejonów Polski, na Górnym Śląsku zamieszkali dopiero w wieku dorosłym. Mimo braku „wrodzonej” – jak mówią – wiedzy na temat miasta, braku doświadczeń poznawczych z okresu dzieciństwa, każdą piędź ziemi znają tu jak własną kieszeń. Twierdzą, że Śląsk kochają, bo większość życia spędzili właśnie tu. Czym konkretnie ich przyciągnął – nie potrafią dać spójnej i jednoznacznej odpowiedzi. (…) I za to, że Barbara i Adam tak pokochali swą przybraną, małą i mini-ojczyznę, Rudę Śląską, za to, że tak niestrudzenie promują to miasto w niezliczonych publikacjach, za to, że działają w wielu rudzkich stowarzyszeniach, za dzieło niniejsze, wreszcie za serdeczną przyjaźń, wzorem Jana Wyżgoła: myckom ło zol czapkuja [Sebastian Brudys, redaktor Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, [Ruda Śląska – Szczecin 2014].

  * Niedawno ukazała się najnowsza książka autorów niniejszego leksykonu: Mitologia śląska czyli przywiarki ślónskie, znakomite dzieło, które doczekało się pozytywnych, a wręcz entuzjastycznych recenzji. Polecam gorąco uwadze czytelników niniejszy leksykon. Jest niezwykły i jedyny w swoim rodzaju, a zamieszczone w nim informacje są niezbędne dla wszystkich interesujących się problematyką onomastyczną. Wartość tego opracowania jest wielka. Autorzy pokazali, że takie leksykony warto tworzyć. Odbiorcy poznają za ich pośrednictwem dzieje miejsc, i zyskują pamięć o ludziach, którzy te miejsca odkrywali, zasiedlali, nazywali. Swoista przygoda z historią, jawi się na kartach leksykonu w sposób przejrzysty, a jednocześnie tajemniczy i zawoalowany, przez pryzmat zamieszczonych w nim nazw. Leksykon stanowi zorganizowany system, występujące w nim wyrazy nie sprawiają wrażenia jednostkowych, ale tworzą spójną całość. I właśnie ta całość, niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju jest znakomitą zasługą autorów. Oryginalność – to cecha przypisana nie tylko temu leksykonowi, ale i innym dziełom autorstwa Barbary i Adama Podgórskich. [Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Rosyjskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej; fragment recenzji przedwydawniczej pt Przeszłość w nazwach zaklęta, w: Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, [Ruda Śląska – Szczecin 2014].

   

  * Przedłożona do oceny rozprawa autorstwa znanych badaczy i dokumentalistów ludycznych jest unikalną propozycją dokumentującą pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych Rudy Śląskiej.

  (…) Tekst główny poprzedzony został szczegółowym opisem skrótów bibliograficznych oraz wykazem oznaczeń i skrótów, a zakończony wykazem bibliograficznym wykorzystanej literatury źródłowej. Praca ma przede wszystkim charakter dokumentacyjny i może stanowić podstawę do dalszych prac naukowo – analitycznych, których efektem mogłyby być wnioski, co do klas pochodzenia i rodzajów nazw, sposobów funkcjonowania w systemie językowym i roli komunikacji społecznej. Materiał źródłowy zgromadzony i opracowany przez Autorów Leksykonu jest tym cenniejszy, że dokumentuje także proces stawania się społeczności lokalnych, wyraźnie wyodrębnionych ze względu na kształtujące się poczucie bezpieczeństwa. (…) Z tych względów leksykon Barbary i Adama Podgórskich: Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno – ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, zasługuje na wydanie drukiem i szerokie udostępnienie w systemie oświaty i lokalnych organizatorów życia społecznego. [Prof. Leszek F. Korzeniowski, kierownik Zakładu Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, prezesem Stowarzyszenia European Association for Security; fragment recenzji przedwydawniczej pt Szacunek do historii zapisanej w nazwach, w: Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, [Ruda Śląska – Szczecin 2014].

   

  * Niemalże sześciuset stronnicowe dzieło o charakterze encyklopedycznym autorstwa Barbary i Adama Podgórskich zawiera opisy setek charakterystycznych dla terenów całego obszaru Śląska, istot z legend i podań ludowych. Jest to 41. książka w dorobku autorów, która jest owocem wieloletnich studiów małżeństwa Podgórskich nad tematyką obyczajów i wierzeń ludowych. (…) Mitologia śląska została wydana z pieczołowitą starannością i widać, że chochliki nie przeszkadzały w trakcie roboty edytorskiej, Całość zilustrowano między innymi rycinami oraz kolorowymi pracami Marka Wacława Judyckiego oraz reprodukcjami obrazów z Galerii „Barwy Śląska” znanego kolekcjonera sztuki intuicyjnej Stanisława Gerarda Trefonia. (…) Być może klimat miejsca, ale nade wszystko pasja i talent autorów spowodowała, że Mitologia Śląska nie jest jedynie suchym spisem haseł z dziedziny śląskiej demonologii ludowej. Książka zawiera bowiem szereg cytatów z wszelkiego rodzaju źródeł, gdzie bohaterowie śląskich ludowych przypowieści, postacie dioblików, utopków, zmor, strzygoni czy podciepów, o których tworzono setki przypowieści, ber i bojek były opisywane, lub przynajmniej o nich wspominano. Fani etnolektu śląskiego znajdą cytaty po ślonsku przytaczane w oryginale, co oczywiście nie jest niespodzianką, gdyż autorzy byli pierwszymi twórcami Słownika gwar śląskich. Każde z haseł może być dla czytelnika odrębną przypowieścią, podróżą w świat dzieciństwa, lub tylko odkrywaniem magii miejsca skrywanej w śląskim pejzażu. (…) Autorzy w swym opracowaniu nie ograniczyli się tylko do znamienitych źródeł polskich ale sięgnęli także do opracowań autorów niemieckich Richarda Killmaua, Paula Drechslera czy Willa-Ericha Peuckerta, co sprawiło, że mityczna podróż po śląskiej wyobraźni ludowej stała się bardziej wielowymiarowa. Pozycja godna polecenia na długie zimowe wieczory.  [Krystian Gałuszka: Meluzyna, w: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk” nr 1(207)/2013 s. 58]

   

  * Jeśli z punktu widzenia nowoczesnej etnologii i folklorystyki spojrzymy na słowiańskie wierzenia mitologiczne, jasnym staje się, że teksty traktujące o nich pełne są form dialektowych, które należy utrwalać i na podstawie których można następnie stworzyć dialektologię słowiańskiej demonologii ludowej. Wśród wydawnictw tego rodzaju na szczególną uwagę zwracają zbiory demonologicznych opowieści i wierzeń, a także słowniki i prace opisujące lokalne tradycje kulturowe. (…)  W kontekście owej „regionalizacji” badań nad słowiańską mitologią za niezwykle aktualny pomysł należy uznać wydanie nowej pracy polskich autorów, Barbary i Adama Podgórskich, pod tytułem „Mitologia śląska”. Kilka lat wcześniej (w 2005 roku) spod pióra tychże autorów wyszła „Wielka księga demonów polskich”, poświęcona ogólnopolskiej demonologii ludowej. (…) Na podstawie podanych w słowniku faktów czytelnik może zapoznać się ze specyfiką śląskich wierzeń ludowych i porównać je z ogólnopolskimi. Po pierwsze, wyraźnie widoczna jest interakcja sąsiednich wieloetnicznych tradycji kulturowych, która wyraża się: w wykorzystaniu niemieckich nazw demonów w polskich opowieściach (na przykład fajerman, erdgajst, wasserman, schratt, spindelholle i inne; słownik zawiera ponad 50 terminów niemieckojęzycznych); a także w znaczącej wśród słowiańskiej ludności Śląska popularności specyficznych obrazów i motywów, charakterystycznych najbardziej dla niemieckiej i zachodnioeuropejskiej mitologii (historie o podziemnych gnomach, skrzatach, leśnych elfach, o Frau Holle, Meluzynie, nocnych zjawach w rodzaju jeźdźca bez głowy, o śpiących w górach mitologicznych rycerzach itp.). Po drugie, za specyficzną lokalną należy uznać obecność na Śląsku wierzeń o wodnych duchach (niezbyt typowych dla innych regionów Polski): różnego rodzaju utopcach, wodnikach, wassermannach itp. Według jednego ze zbieraczy miejscowego folkloru, na Górnym Śląsku nie ma ani jednego jeziora, rzeczki, strumienia, kałuży czy błota, które według ludzi nie miałoby swojego wodnika. Po trzecie, z uwagi na to, że dla regionu typowy jest przemysł wydobywczy, nie jest zaskakujące, że pośród miejscowych obrazów demonologicznych znajduje się szczególnie duży procent istot z gatunku górniczych i podziemnych duchów: są to tzw. gnomy, skarbniki, jaroszki, koboldy, krasnoludki, których łączy funkcja gospodarzy-strażników podziemnych bogactw. Oprócz tego, dla śląskiej mitologii – jak zostało to pokazane w słowniku – typowa jest wyjątkowa popularność (zachowana do czasów dzisiejszych) wierzeń o tak zwanych „wędrujących ogniach”, tj. o bezdomnych duszach grzesznych, pojawiających się nocą na otwartych przestrzeniach w formie ognistych zjawisk; o południcach; o powracających na ziemię nieboszczykach; o ludziach potrafiących rozganiać gradowe chmury i innych postaciach.

  W słowniku opisane są również i mało znane, ściśle lokalne obrazy, reprezentowane w pojedynczych przekazach, na przykład chłop z krowskimi oczami – leśny demon południowy, spotykany na Śląsku Opolskim, Biała Pani z Toszka – obraz z gatunku duchów zamkowych, znany w powiecie gliwickim, Ksebe – przyzywający nocnych wędrowców duch błotny, relacje o którym pojawiają się w okolicach Śląska Cieszyńskiego itd.

  Choć ogólna ocena recenzowanego słownika jest pozytywna, trudno jest nie zamieścić tu kilku krytycznych uwag. (…) Pomimo tych uwag, wydanie słownika „Mitologia śląska” należy uznać za pozytywny wkład w badania nad regionalną mitologią narodów słowiańskich. Jego autorzy zasłużenie otrzymali w 2011 jedno z wyróżnień w regionalnym konkursie wydawniczym „Top-Book Silesia”, organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego. [Prof. L. N. Winogradowa, recenzja: (B. i A. Podgórscy. Mitologia Śląska czyli przywiarki ślónskie: Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej. Katowice, 2011; Б. и А. Подгурские. Мифология Силезии или шлёнские суеверия: Словарь и антология народной демонологии. Катовице, 2011, w: „Sławjanowiedienije”, Moskwa 2013].

   

  * Współcześni badacze demonologii słowiańskiej odtąd nie będą mogli się obejść bez odwołań się do wydanej po raz pierwszy w Polsce ‘Wielkiej księgi demonów polskich”. [prof. L. N. Winogradowa, recenzja „Wielkiej księgi demonów polskich. Leksykonu i antologii demonologii ludowej”, w: „Slawjanowiedienije”, Moskwa 2008].

   

  * Recenzowaną pracę Barbary i Adama Podgórskich usytuować należy w rzędzie ukazujących się, poczynając od lat sześćdziesiątych, zagranicznych (zwłaszcza rosyjskich, ukraińskich, słowackich i serbskich) wydawnictw słownikowych poświęconych rejestracji różnorodnych wątków ludowych wierzeń mitologicznych, czyli tzw. ludowej mitologii niższej z poszczególnych rejonów Słowiańszczyzny. (…) Pragnę stwierdzić, iż zaprezentowane w pracy hasła stanowią rezultat żmudnych i trudnych poszukiwań w literaturze historycznej przedmiotu. W moim przekonaniu autorzy wydobyli na światło dzienne całą możliwą do odtworzenia panoramę wyobrażeń demonologicznych posiadających tak rodzimy rodowód, jak również stanowiących efekt zapożyczeń z kręgu kultur ludów ościennych (zwłaszcza wschodniosłowiańskich, germańskich, bałtopruskich czy ugrofińskich), Uważam, że praca Barbary i Adama Podgórskich stanowi publikację pionierską, albowiem jawi się jako pierwszy tak obszerny polskojęzyczny leksykon naszej rodzimej ludowej mitologii niższej.  [Dr Leonard Pełka, Recenzja wydawnicza pracy Barbary i Adama Podgórskich pt. „Wielka księga demonów polskich” Warszawa 2004].

  * Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice 2005, Wydawnictwo KOS, ss. 560, autorstwa Barbary i Adama Podgórskich jest współcześnie najpełniejszym informatorem z zakresu polskiej demonologii ludowej, jako leksykon i antologia zarazem ukazuje też współczesny stan wiedzy z tego zakresu. Autorzy dali się już poznać czytelnikom publikując wcześniej wiele antologii, wademekum, rozmaitych poradników itp. Z ich licznych opracowań religioznawczo ciekawe są szczególnie: Andrzejkowe wróżby. Zwyczaje, obrzędy, przepowiednie (Wrocław 1999); Święty Walenty – patron zakochanych (Warszawa 2000), a przede wszystkim Encyklopedia demonów (Wrocław 2000). (…) Bez wątpienia recenzowana praca będzie poręcznym przewodnikiem dla wszystkich interesujących się demonologią ludową, tak etnologów i etnografów, jak też socjologów i kulturoznawców a także religioznawców. [Henryk Hoffmann, Instytut religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Polskie biesy, czorty, purtki, jędze i inne, w: „NOMOS” 55/56 (2006)].

   

  * Recenzowany materiał zakwalifikowany winien być jako wybitna pozycja słownikowa z dziedziny religioznawstwa, zajmująca się motywami ludowymi, włościańskimi, wręcz – gminnymi, w wierzeniach i mitach obecnych od stuleci na teranie Europy Środkowej. Jest to praca o charakterze etnograficzno-historyczno-społecznym, napisana na podstawie przebogatej bibliografii i terenowych doświadczeń autorów. Jej kontekst jest wybitnie zamierzchły, historyczny i miniony.  Jednakże twórcom leksykonu udało się znaleźć liczne paralele – na które zwracają uwagę – elementów ludowo-regionalnych mitów ze współczesnymi problemami religijnymi i zjawiskami wierzeniowymi. Mimo monoreligijności społeczeństwa polskiego i 1000-letniej tradycji chrześcijaństwa na naszych ziemiach, zwracają uwagę bogate pozostałości starosłowiańskich wierzeń, mitów, klechd i baśni w dzisiejszych formach kultu, tak odległych w czasie i przestrzeni od pierwotnych archetypów. Autorzy – Barbara i Adam Podgórscy – to doświadczeni w tej dziedzinie twórcy. Mają na swoim koncie ponad 20 pozycji książkowych z dziedzin takich jak kultura masowa, kultura obyczajowo-obrzędowa czy popularno-naukowych bedekerów (np. Polski zielnik kulinarny, Święty Walenty – patron zakochanych). (…) Jak wspomniano we wstępie niniejszej relacji, Wielka księga demonów polskich jest dziełem znaczącym na polskim rynku. I to po dwakroć. Po pierwsze – zasługuje na uwagę ze względu na zakres i rozmiar pracy włożonej w jej przygotowanie oraz opracowanie, a po drugie – jako dzieło pionierskie i niekoherentne z komercyjnymi trendami rynku wydawniczego, jest tym bardziej godne polecenia, zarówno jako propozycja popularno-naukowa, jak i zgodna z kierunkami rozwoju kultury pop. [Dr Radosław S. Czarnecki, Barbara i Adam Podgórscy. Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005, ss. 560, w: „Przegląd Religioznawczy” 1/2005].

   

  * Praca Barbary i Adama Podgórskich posiada charakter pionierski. To pierwsze w Polsce opracowanie ludowej demonologii, ujęte w formie leksykonu. To rodzaj kompendium z dotychczasowych źródeł –bibliografia przedmiotu jest w Polsce dość obszerna, ale nie została jeszcze skatalogowana w podobny sposób. Szczególną wartość posiadają zdobiące leksykon ilustracje, choć jak autorzy zaznaczyli, ze względu na ich niedobór, musieli się niekiedy wizerunkami podobnych istot demonicznych, występujących w innych krajach. Szczególna jednak wartość posiadają rysunki informatorów terenowych, pochodzące, przeważnie, z pierwszej połowy minionego wieku. Resztę ilustracji zaczerpnięto ze sztuki ludowej, a sięgniecie do klasyki malarstwa wskazuje na pewne trudności w zakresie pozyskiwania materiału badawczego. Całość jest naprawdę pięknie wydana – twarda oprawa, dobry papier, ilustracje niezbyt duże, ale czytelne. Leksykon poszerzony jest o wstęp autorów, który rzuca pewne światło na ich intencje i metody pracy. A lektura, jak na słownik, pasjonująca, prawdę powiedziawszy, to najciekawszy słownik, jaki czytałem. Czegóż można chcieć więcej” [Łukasz Orbitowski, Barbara i Adam Podgórscy – „Wielka księga demonów polskich”, strona internetowa „Carpe Noctem” 2005, http://www.carpenoctem.pl].

   

  * Praca Barbary i Adama Podgórskich winna być zakwalifikowana jako wybitna pozycja słownikowa z dziedziny religioznawstwa, zajmująca się motywami demoniczno-diabelskimi w wierzeniach i mitach obecnych od stuleci na terenie Europy Środkowej. (…)  Autorom udało się w sposób niezwykle trafny połączyć zainteresowanie jakie towarzyszy w ostatnich czasach problemom magii, okultyzmu, czarów czy demonologii z ponad tysiącletnia tradycją chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz mitologią i wierzeniami pradawnej Słowiańszczyzny.  Ta tradycja jest obecna – wbrew potocznym mniemaniom – cały czas w postaci współczesnych (i dawnych) klechd, baśni, mitów, w formach dzisiejszego kultu. Dawne archetypy religijno-mitologiczne trwają nadal w zmienionych tylko formach, postaciach czy prezentacjach kultu religijnego bądź ludowej pobożności (choć mało kto, poza specjalistami, wie o ich pochodzeniu) służąc jako żywe przykłady synkretyzmu religijnego i adaptacji wierzeń ludowych do zmieniającej się rzeczywistości. Tak więc charakter owego leksykonu, usystematyzowanego alfabetycznie w formie słownika, jest etnograficzno – historyczno – społeczny. Takiej ocenie sprzyja także popularnonaukowy kontekst tej książki. Oprócz tekstu Autorzy zamieścili tu ponad 200 ilustracji i rycin obrazujących ludowe wyobrażenia z zakresu twórczości demonologiczno-mitycznej. (…) Myślę, że traktując z jednej strony Wielką księgę demonów polskich jako element wielkich sporów światopoglądowych, które są obecne również z naszym kraju (widoczne na co dzień), a z drugiej traktując ją jako ważki element badań i prezentacji naszego narodowego światopoglądu (w perspektywie historycznej, religioznawczej, etnograficznej i społecznej), warto jest polecić Czytelnikom RES HUMANA tę interesującą i pożyteczna pozycję książkową. [Radosław S. Czarnecki, Moda na demony. Barbara i Adam Podgórscy. Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005, ss. 560, w: „Res Humana” 3/4 (82/93) 2006 r.].

   

  * B. i A. Podgórscy to społeczni działacze, propagatorzy wszystkiego co związane jest z kultura Śląska (Górnego i części Opolskiego), dziennikarze i publicyści, autorzy ponad 350 prac (różnej kategorii i formy), zwłaszcza dot. obrzędowości ludowej, folkloru, ekologii historii etc. To ludzie bezpośrednio związani ze Śląskiem, mieszkańcy Rudy Śląskiej, silnie utożsamieni z regionalną, śląska kulturą, językiem, obyczajami i wierzeniami. Właśnie te wierzenia, a konkretnie – demonologia – są zasadnicza treścią tego wydawnictwa. Zawiera ono kilkaset terminów, pojęć, znaczeń, określeń na wszystko co wiąże się w jakikolwiek sposób z diabłami, demonami, czarownicami, wiedźmami itd., a spotykanych w folklorze, języku, obrzędach, kulturze, wierzeniach na Śląsku. [Źródło „Mitologia śląska: http://pl.shvoong.com/society-and-news/culture/2182407-mitologia;  05.07.2011

   

  * Antologia B. i A. Podgórskich [Mitologia śląska] to kolejne i zarazem monumentalne dzieło  niezwykle zasłużonych dla regionu śląskiego działaczy społecznych, publicystów i dziennikarzy, autorów ponad 40 książek z dziedziny kultury masowej i obyczajowo-obrzędowej, przewodników, monografii i leksykonów. B. i A. Podgórscy to znani w regionie animatorzy i propagatorzy kultury ludowej Śląska (Górnego i Opolskiego). Znani i cenieni obywatele Rudy Śląskiej. (…) Ostatnim elementem na jaki warto zwrócić uwagę to spory udział gwary śląskiej, tak charakterystycznej dla regionu (i żywej), w treści opisowej Leksykonu. Znaczna część uzupełnień, zastosowana przez Autorów wobec terminów, pojęć, znaczeń w części zasadniczej, jest napisana autentycznym, ludowym, śląskim językiem, co przydaje wydaniu swoistego kolorytu i barwności. Autorzy zapewniają, że opracowanie zawiera definicje wszystkich demonów śląskich dostępnych w literaturze wraz z wypisami. To kolejny handicap tej ciekawej, inspirującej i zajmującej nie tylko dla ekspertów i znawców kultury, pozycji. Uwagę przyciąga też staranne, opatrzone licznymi rycinami i reprodukcjami, wydanie Leksykonu. Warto stać się jego posiadaczem. [Śląskie demony, Barbara i Adam PODGÓRSCY - MITOLOGIA ŚLĄSKA (Przywiarki słońskie), Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej, Wyd. KOS, Katowice 2011, ss. 560, autor: Radosław S. Czarnecki, „Res Humana” nr 4/2011, s. 44-45]

   

  W książce są jednak treści mogące wzbogacić każdego czytelnika (…) i dla poszukujących poważnej wiedzy o ludowej kulturze Ślązaków będzie to z pewnością cenny pierwszy krok. Może lepiej spełniłyby tę rolę tłumaczenie niemieckich badaczy, tak aktywnych z początkiem XX wieku: Richarda Kühnaua, Paula Drechslera czy Willa-Ericha Peuckerta, z dorobku których (w sposób nie zawsze uczciwy) chyłkiem korzystają badacze polscy. Ale na razie mamy, co mamy i bądźmy za to wdzięczni. Publikacja powstała dzięki stypendium przyznanego autorom przez Marszałka Śląskiego w 2009 r., a została wydana przez katowickie Wydawnictwo „Kos” (…). [Henryk Waniek: Mitologia in statu nascendi, w: „Nowe Książki” nr 12/2011]

   


  Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

  zamknij